Vecka 19 år 9

Hej alla elever och vårdnadshavare! 

 I många ämnen börjar vi dra ihop säcken och det är viktigt att kolla så att man vet vilka uppgifter man har kvar att göra och använda tiden i skolan för att vara så effektiv som möjligt. Det är också viktigt att tänka på att komma i tid till lektionerna. 

Vi har under veckan pratat med eleverna om att det inte är tillåtet att vistas utanför skolans område under skoltid. Det innebär att man inte får hänga nere på bilparkeringen. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att åka moped under skoltid förutom till och från stan de dagar man får äta lunch på stan. När man kommer tillbaka ska mopeden parkeras och inte användas mer. Vi vill också be er prata med era barn om vikten av att bära hjälm eftersom lärare har observerat elever som åker utan hjälm.  

På basen har vi börjat att planera för skolavslutning och lite roliga aktiviteter inför skolavslutning och lärarmiddag. Även om vi får ha lite is i magen och invänta hur rekommendationer ser ut så vill vi planera för att kunna göra en så bra avslutning som möjligt.  

 
Provschema 

Maj 

Läxor 

Musik 9A fredag 23/4: Inlämning av digital inspelning av sång via appen röstmemo. Längden ska vara ca. 8-takter exempelvis en vers eller refräng där förmågan att följa melodi, tonart och takt bedöms. Eleverna får ta hjälp av originalmusik i bakgrunden. Inspelningen skickas till martin.gustafsson@jonsbergska.se 

Viktiga datum 

Vecka 20 
Onsdagen 19 maj är det dags för friidrottsdag på Norrköpings Friidrottsarena. Skolans elever får då möjlighet att prova på olika friidrottsgrenar och ges också chansen att visa upp sina framsteg efter ett par veckors träning. Eleverna tävlar dels i en ”BASgrupps-kamp” och dels individuellt. Vi ser fram emot en toppendag fylld med glädje och kamp. 

Medtag: Varma kläder, uppvärmningsoverall, bra skor, vattenflaska, matsäck. Ombyte sker hemma. 

Samling: 08.00 för avprickning hos respektive handledare och uppvärmning tillsammans i BAS-gruppen, därefter följ BAS-gruppens tidsschema. OBS! Alla årskurser har en varsin avspärrad del av arenan där de ska befinna sig hela dagen då de ej tävlar.  

Lunch: Ätes efter gren 3 på årskursens tilldelade plats 

Vecka 22 Temavecka Idrott och hälsa (IdH/NO) 

7/6 – 9/6 Volleybolldag, Fotbollsturnering, Skolavslutning 

Lägesuppdatering avseende aktiviteter under vårterminen 

Pandemin fortsätter, vilket fortsatt kräver ansträngningar och anpassningar från oss alla. I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier för vårens aktiviteter.    

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena onsdag 19/5, volleybolldag måndag 7/6 samt fotbollsdag på Suezarena tisdag 8/6 

Vi planerar i dagsläget att genomföra friluftsdagarna med restriktioner för gruppstorlekar samt anvisade platser för årskursernas luncher och raster för att minimera att eleverna blandas över årsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Ytor kommer avgränsas med hjälp av avspärrningsband. Ombyte och dusch sker hemma. Mer information kommer via idrottslärare och handledare i veckobrev eller på hemsidan. 

Elevbesök för blivande år 4 24/5 

Besöket planeras genomföras i mindre grupper och förläggas utomhus. Vid dåligt väder används idrottshallen. Information har skickats ut till besökande elever. 

Skolavslutning onsdagen den 9/6 

Skolavslutningen kommer även i år ersättas av ett digitalt avslutningsprogram. År 9 kommer att spela in ett avslutningsprogram med varierat innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar, men också andra inslag. Programmet läggs ut kl 10.00 onsdagen den 9/6. Det betyder att elever, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att titta på den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida). (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen liknande ordinarie upplägg). 

Avslutningsfika för år 9 med familj och släkt 

Inställt. Vår traditionsenliga avslutningsfilm kommer däremot distribueras till alla elever i år 9 i samband med avslutningen, vilket möjliggör att ni kan titta tillsammans med familjen hemma när det passar. (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna erbjuda någon form av avslutningsfika). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

0 Shares:
Du kan även uppskatta