Vecka 21 år 9

Hej alla elever och vårdnadshavare! 

På onsdag den 10/6 så samlas vi i år 9 i entrén kl 11.30 för att tillsammans med övriga lärare på skolan äta lunch för att fira elevernas sista dag på Jönsbergska Idrottsskolan. Vi kommer att visa film samt ha olika aktiviteter som eleverna har planerat. Vi ser framemot en trevlig eftermiddag tillsammans för att tacka av våra fantastiska nior. Vi beräknar att vara klara till ca 15.30.  

Läsårsutvärdering

Gör gärna läsårsutvärderingen för läsåret 2020-2021. Klicka på länken https://www.jonsbergska.se/nova2/utvardering_foralder.php

Information från Skolledningen 

Katja Körnich som har arbetat hos oss sedan 2012 har blivit erbjuden en tjänst inom den centrala elevhälsan i Finspångs kommun och har därför valt att gå vidare för nya utmaningar i sin karriär. Katja arbetar kvar hos oss terminen ut och påbörjar från höstterminen jobbet hos Finspångs kommun. Vi tackar Katja för ett väl genomfört arbete under alla år och önskar henne ett stort lycka till med sina nya utmaningar. Välkommen tillbaka till oss i framtiden när du saknar oss! 

Planeringen inför hösten pågår sedan en tid tillbaka. 

Som vanligt är ni hjärtligt välkomna att höra av er om ni har frågor kring ovanstående 

Vi önskar er alla en trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

Viktiga datum 

Vecka 22 Temavecka Idrott och hälsa (IdH/NO) 

7/6 – 8/6 Volleybolldag, Fotbollsturnering,  

9/6 Studiedag 

10/6 Skolavslutning 

Lägesuppdatering avseende aktiviteter under vårterminen 

Pandemin fortsätter, vilket fortsatt kräver ansträngningar och anpassningar från oss alla. I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier för vårens aktiviteter.    

Skolavslutning torsdagen den 10/6 

Skolavslutningen kommer även i år ersättas av ett digitalt avslutningsprogram. År 9 kommer att spela in ett avslutningsprogram med varierat innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar, men också andra inslag. Programmet läggs ut kl 10.00 torsdagen den 10/6. Det betyder att elever, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att titta på den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida). (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen liknande ordinarie upplägg). 

Avslutningsfika för år 9 med familj och släkt 

Inställt. Vår traditionsenliga avslutningsfilm kommer däremot distribueras till alla elever i år 9 i samband med avslutningen, vilket möjliggör att ni kan titta tillsammans med familjen hemma när det passar. (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna erbjuda någon form av avslutningsfika). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

0 Shares:
Du kan även uppskatta