Vecka 22 år 5

Hej elever och föräldrar! 

Denna vecka har varit fullspäckad och eleverna har fått visa sina färdigheter i allt från friidrott till skådespeleri. NO/ Idrott-Temaveckan har varit inriktad mot ätstörningar, där eleverna arbetat med anorexia, bulimi och ortorexi. Nu tar vi sikte mot läsårets sista vecka: avslutningsveckan. 
 

Utvärdering av läsåret 2021 – 2022 

Varje år har du som förälder möjligheten att utvärdera Jönsbergska Idrottsskolan. Vi är tacksamma för dina synpunkter. Gör utvärderingen via https://www.jonsbergska.se/nova2/utvardering_foralder.php

På måndag är eleverna lediga (Nationaldag).  

På tisdag har eleverna volleyboll-turnering och städning. Denna dag börjar eleverna kl.08.00 ombytta och klara nere i hallen, och slutar ca. kl.14.15 efter prisutdelning.  

På onsdag avslutar vi terminen med en fotbollsdag i Smedby (PreZero Arena). Det är en turnering för år 4-6 och en för år 7-9. Lag anslås på skolan senast dagen innan. Elever som anmält att de vill hjälpa till att döma under dagen får gärna ta med sig en egen visselpipa. Fotbollsskor och benskydd rekommenderas, men är inget krav. Samling inne på arenan hos sina handledare kl.08.10. (Skol-IF samlas 7.30). Dagen avslutas ca. kl.14.00. Medtag egen matsäck! OBS! Det är ej tillåtet att lämna arenan under dagen.   

På torsdag är sommaravslutningen där ni vårdnadshavare, släkt och vänner också är välkomna. Eleverna samlas vid krematoriet vid Folkparken kl.09.30 för gemensam gång till Matteus kyrka. Avslutningen äger rum mellan kl.10.00 till ca.11.15 där vi gärna ses utanför kyrkan för ett hjärtligt farväl inför stundande sommarlov! 

 
Viktiga datum VT-22 

V23: Nationaldag måndag, Volleybollturnering tisdag, Fotbollsturnering onsdag, Skolavslutning Matteuskyrka kl.10.00 torsdag.  
 
Tack för gott samarbete Gusten, Luisa, Sofia och Dennis. 

0 Shares:
Du kan även uppskatta