Vecka 22 år 7

Hej elever och föräldrar, 

Läsårsutvärdering

Gör gärna läsårsutvärderingen för läsåret 2020-2021. Klicka på länken https://www.jonsbergska.se/nova2/utvardering_foralder.php

Vi hoppas alla haft roliga och lite arbetsamma praodagar. Nu är det enbart två skoldagar kvar.  

Under veckan har eleverna i år 7 arbetat med förberedelser inför den kommande paddlingen som väntar i augusti. En aktivitet som brukar vara väldigt uppskattad av såväl elever som lärare och som även är ett bra tillfälle att skapa fler härliga minnen tillsammans att bära med sig i framtiden. I början av nästa vecka mailas ett utskick till er vårdnadshavare gällande all den information som ni behöver ha tillgång till inför paddlingen. 

Nästa vecka ser ut som följande för eleverna i år 7: 

Måndag: Volleyboll, städning och bastid. Samling i klassrummen klockan 9, skoldagen slutar ca klockan 15. Glöm inte idrottskläder (inne). 

Tisdag: Fotbollsdag i Smedby på PreZero arenan. Samling för avprickning hos handledarna 8.10. Dagen avslutas ca 14.00 med betygsutdelning på plats. Medtag egen matsäck. 

Onsdag: Skolavslutning (med stipendieutdelning) sker digitalt och ses hemifrån av eleverna. Länken läggs ut på hemsidan och facebook. 

Vi önskar er en solig helg! 

/Patrik, Lisen, Anna och Alex 

Viktiga datum under vt-21  

v.22: Temavecka  

3–4/6 Prao    

7 juni: Volleybollturnering    

8 juni: Fotbollsturnering    

9 juni: Skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta