Vecka 3 år 9

Hej alla elever och vårdnadshavare! 

Vinteridrottsdagar 2021   

Läs mer om vinteridrottsdagarna 2021: https://www.jonsbergska.se/vinterfriluftsdagar-2021/   

Senast den 25 januari ska valet vara gjort.  

Föräldrarådet  

Föräldrarådet som skulle ägt rum onsdagen den 27/1 ställs in p.g.a. rådande omständigheter. Frågor/funderingar som skulle lyfts på mötet mailas istället till: patrik.andersson@jonsbergska.se utav respektive rådsrepresentant.  

Provschema  

Provschemat flyttar in i veckobrevet från och med denna vecka. Det betyder att provschemat, i nuvarande form, på hemsidan försvinner. Under en övergångsperiod finns provschemat på två ställen – både i veckobrev och på hemsidan.   

Utvecklingssamtal  

Vi vill påminna om att boka utvecklingssamtal, vi skickar ut ett mail med länk för att boka samtal under den närmsta veckan. Läs gärna extra noga i Nova. Kolla skräpposten, inbjudan kan lätt hamna där.   

Skolinspektionen 

Nu är det dags för Skolenkäten som genomförs på uppdrag av Skolinspektionen. Vi kommer att maila ut en länk och instruktioner per mail och vi ber er att besvara enkäten senast 12/2. Att lämna sina svar tar ca 5-10 min.  Enkäten kommer att skickas till alla vårdnadshavare i år 5 och 9. Den kommer även att besvaras av eleverna i skolan. Tack för ett gott samarbete och för att du stödjer oss i vårt arbete! 

Aktuell information  

Ett tips för att följa aktuell information är att kontinuerligt läsa på Jönsbergskas hemsida där all information som rör skolan läggs ut. Just nu är valet av årets vinterfrilufsdagar aktivt, anmälan till Romme och eventuella tillval ska göras senast den 25 januari. 

Trevlig helg! 

Handledarna i år 9  

Information om gymnasievalet 

Nu på måndag 18 januari öppnar www.gymnasiestudera.se ansökningsportalen. Då har ni möjlighet att genomföra er ansökan till gymnasiet. Ni har fram till den 15 februari på er att färdigställa er ansökan. Den ansökan som är senast sparad när portalen stänger är den ansökan som gäller. Därför är det viktigt att ni trycker på knappen “spara” på sista sidan när ni genomför ansökan. Även kvittensen ska skrivas ut och skrivas under av eleven och därefter lämnas till handledare eller Johan Larsson. Den hittar ni på sista sidan bredvid knappen “spara”. 

På bastiden nästa fredag 22 januari kommer jag att visa för eleverna hur man går tillväga för att söka till gymnasiet. 

Vänliga hälsningar 

Johan Larsson, SYV 

Provschema 

Februari 

Vecka 5  

5/2 Prov So Första världskriget och mellankrigstiden   

Vecka 7  

17/2 Prov Matematik kapitel 3 Geometri 

19/2 Prov Kemi atomer, joner.. Kap 5 

Mars 

Vecka 9 

3/3 Hem- & konsumentkunskap: Prov i ekonomi i helklass. Vi startar upp en ny ABB- Ekonomi vecka 2 och avslutar den med prov v.9. 

Läxor 

Engelska:  

Katjas grupp: Glosor till torsdag v. 4 “Irregular Verbs 2”, finns på Teams.  

Silvies grupp: Under vecka 3–5 läser vi och arbetar med boken The Body. Vi kommer även se filmen, ha diskussioner och avsluta med en skrivuppgift.  

Tyska: Glosor till fredag v. 4, finns på Teams och www.glosor.eu. Träna även på text “Lutz” – du ska kunna läsa högt och översätta muntligt. Texten finns på Teams. 

Spanska: Glosor + text från kapitel 2 i Vale 9. Glosorna finns på Teams. 

Viktiga datum 
 
Vecka 8 Sportlov 

9/3 Tisdag Föräldramöte – Inställt! 

12/3 Studiedag 

Vecka 12 Idre  

2/4 – 9/4 Påsklov (v14) 

Vecka 15 Temavecka 

13/5-14/5 Kristi himmelfärds dag + klämdag 

19/5 Friidrottsdag  

Vecka 22 Temavecka 

7/6 – 9/6 Volleybolldag, Fotbollsturnering, Skolavslutning 

Viktig information från ledningen  

Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del klargöranden om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.  

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Kortvarig infektion 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

Långvarig infektion 

– Om du uppvisar symtom i mer än 24 timmar trots att ingen i din närhet testats positivt för Covid- 19, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan feber innan återgång till skolan. 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid- 19 och du uppvisar symtom ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan feber innan återgång till skolan. 

 Om någon i din närhet testats positivt för Covid- 19 även om du inte uppvisar symtom ber vi dig att stanna hemma i 7 dagar. 

– Barn som har varit hemma från skolan i 7 dygn för en infektion och som har tillfrisknat kan gå tillbaka till skolan. Det gäller även om de skulle ha kvar milda symtom som till exempel lätt snuva eller hosta. 

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober. Även veckorna efter novemberlovet såg vi en viss ökning i några utav våra klasser, med återgång innan jul, vilket signalerar om att ni där hemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. 

PRAO år 8 

Prao- perioden under v2 och v3 senareläggs. Information om ny period meddelas senare. Kommunala skolan genomför i skrivande stund sin PRAO som planerat. Vi bedömer däremot att vi har möjligheten att flytta fram PRAO- perioden för genomförande senare under vårterminen då förhoppningsvis smittspridningen har minskat. Elever eller vårdnadshavare i år 8 uppmanas därför att kontakta elevernas praktikplatser och meddela att perioden v2 och v3 uteblir. Ställ gärna frågan om det finns möjlighet att återkomma senare under terminen. Vi beklagar ev besvikelse och extra arbete som detta medför men är tacksamma för ert samarbete och er förståelse. 

Utvecklingssamtal vt – 21 

Under v2 och v3 påbörjas vårterminens utvecklingssamtalsperiod. Med anledning av det allvarliga smittläget kommer dessa samtal arrangeras i digital form. Utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal, vilket innebär att både elev, vårdnadshavare och representant för skolan ska delta vid mötet. Vårdnadshavare och elev erhåller kallelse till möte från respektive handledare via mail. Vid tekniska svårigheter kan videosamtal och i sista hand telefonsamtal också fungera. Samtalet kan arrangeras såväl dagtid med elev och skolrepresentant i skolan och vårdnadshavare via distans alternativt på eftermiddagstid med både elev och vårdnadshavare i hemmet. IUP- avtal godkänns digitalt via mail och undertecknas vid senare tillfälle. 

Som vi har informerat om tidigare, beslutade Riksdagen under våren om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras. Lagen har även utvidgats till att varje enskild verksamhet kan fatta beslut om nedstängning om behov uppstår. Efter nyår har också regeringen vidare meddelat att delvis distansundervisning för högstadiet möjliggörs. Ni har säkert tagit del av exempel på både gymnasie- grund- och förskolor som har stängt sina verksamheter och övergått till fjärr- eller distansundervisning under pandemin. Jönsbergska har redan sedan i våras en sådan beredskap och vi förbereder oss, och säkerställer förutsättningar kontinuerligt inför genomförandet av en ev nedstängning vid behov, via bla våra digitala plattformar såsom Teams och Onedrive.   

Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett beslut om nedstängning eller distans- eller fjärrundervisning. Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se  

Vi önskar er en trevlig helg!  

Patrik Jönsson, rektor 

0 Shares:
Du kan även uppskatta