Vecka 34 år 5

Hej elever och föräldrar! 

I idrotten har vi kört igång med orientering. De elever som har en klocka får gärna ta med dessa till uteidrottslektionerna. Till läxa nästa vecka har eleverna förhör på karttecken (har delats ut och finns på Teams under idrottsfliken). 

I matematik har vi börjat att arbeta med första kapitlet i boken som handlar om tal och räkning. En del är repetition från förra året och en del är nytt. Eleverna har fått en planering utdelad och den ligger även på Teams. Vi har planerat in 3 st läxor till första området som ska lämnas in på fredagar. Syftet är att repetera och befästa de kunskaper som vi arbetar med under lektionstid. Läxan blir utdelad i pappersform men den finns även längst bak i boken. Viktigt att man löser uppgifterna på rutigt papper och har man inte det finns det att ta med från skolan.  

För de som vill kamma till sig lite extra så är det dags för elevernas skolfoto på torsdag v.36. Klass 5B börjar ta foto kl.10.25-11.15 och därefter 5A kl.12.40-13.30.  

Norrköpingsstafetten 
För 1,5 år sedan informerade vi på föräldramötena om att skolan tillsammans med er i föräldragruppen ville skapa ett event och stort deltagande i denna stafett. På grund av pandemiläge och en osäkerhet om loppets genomförande inför, så valde vi från skolan att inte satsa fullt ut på det här loppet i höst. Däremot är ni föräldrar självklart välkomna att ta upp anmälningar och anmäla lag från era klasser. All information finns här, https://norrkopingsstafetten.se/. Använd koden “Skola2021” för gratis anmälan. 

Information från skolledningen  

Vi hälsar alla välkomna tillbaka till ett nytt spännande läsår och hoppas att ni har haft en härlig sommarledighet tillsammans. 

I samband med skolstarten vill vi påminna och göra er uppmärksamma på den oro som råder med anledning av den pågående pandemin i samhället. 

Vi vill uppmana till extra aktsamhet och försiktighet.  

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt). 

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida och på Norrköpings kommuns hemsida.    

Tack för ett gott samarbete och varmt välkomna till läsåret 2021/2022! 

Vi önskar alla en trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

Läxor 

V. 35: 

Idrott Karttecken (5a tis/ 5b ons). 

Fredag: Matematik – Lämna in läxa 1 med skriftliga uträkningar på rutat papper. 

Fredag: Läxan till fredag är glosor och text “Welcome back” på sidan 6-7. Du ska kunna glosorna muntligt och skriftligt. Du ska även kunna läsa och översätta texten. 

V. 36 

Fredag: Matematik – Lämna in läxa 2 med skriftliga uträkningar på rutat papper. 

V. 37 

Fredag: Matematik – Lämna in läxa 3 med skriftliga uträkningar på rutat papper. 

V. 38 

Tisdag: Matematik – prov kapitel 1 

V. 39 

V.40 

V.41 

V.42 

Fredag: Geografi Prov  

V.43 

V.44 

V.45 

V.46 

V. 47 

V. 48 

V.49 

V.50. 

V.51 

Viktiga datum HT-21 
(kommer inom kort) 

Trevlig helg! 

Gusten, Luisa, Sofia och Dennis 

0 Shares:
Du kan även uppskatta