Vecka 36 år 4

 Hej! 

Nästa vecka är det dags för den årliga skoljoggen och det ser vi framemot. Det brukar bli en härlig förmiddag och vi bjuder in er som vill att springa loppet tillsammans med era barn eller själva. Eleverna har gått banan tillsammans under en lektion så att de ska känna sig trygga med banan, vi har även en lärare som springer med och några lärare (bla Mujo) som står vid halva sträckan och delar ut vatten. Efter loppet kommer vi att samlas i klassrummet kl.10.45 – 11.10 för So för båda klasserna och sedan på eftermiddagen har vi ordinarie lektioner.   

Vi har sett att barn ibland genar över Gamla Övägen när man går av vid busshållplatsen på morgonen och går längs med Gamla Övägen där det ej finns trottoar. Uppmana era barn att istället använda gångtunneln lite längre bort så att de får en säker skolväg.  

Vi har även sett att en del barn inte låser sina cyklar på morgonen och vi har tidigare varit med om cyklar som har blivit stulna så vi har pratat med eleverna om att det är viktigt att låsa cyklarna.  

Info 

Vi påminner om att sjukanmäla era barn varje dag om de är sjuka på telefonnummer:  

011-286700 

Skoljoggen 2021 

Onsdagen den 15 september 

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”Barn på flykt” och loppet genomförs för 39:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan. 

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en ca 6 km snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta 08.00 på konstgräsplanen). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande samlings-, avpricknings- och starttider för skoldagen gäller (dvs skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs): 

Samlingstid år 4: 08.45 för avprickning på konstgräsplan 

Start: 09.00 

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan. Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs. 

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema. Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen. 

Idrottslärarna 

Läxor 

Vecka 37 

Torsdag: Lämna in matteläxa 2 

Torsdag: Eleverna ska läsa och översätta texten “The Clarks ” på s.14-15 i textboken. De ska lyssna på texten i följande länken Sanoma Utbildning : Övningsmästaren (ovningsmastaren.se) och ska även kunna glosorna skriftligt och muntligt. De får glosorna på papper men de läggs även ut på Teams under engelska. 

Fredag: Orienteringsläxa – karttecken 

Prov  
Vecka 39 

Tisdag: Matematik kapitel 1 

Viktiga datum: 

30/8 startdatum för infosamtal, mer info kommer via ett mail från den handledare som kommer att hålla i samtalet.  

15/9 Skoljoggen mer info lite senare 

1/10 Orientering 

Vecka 44 Höstlov 

Vi handledare önskar också en trevlig helg  

/Tony, Mujo, Malin och Frida 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 34 år 4

Hej!  Idrott och hälsa  På idrotten jobbar eleverna i temaperioder. Just nu är det orientering och racketspel (badminton, minitennis och pingis). Utöver…
Läs mer

Vecka 35 år 4

 Hej!  Ännu en vecka som rullat på, eleverna har snabbt kommit in i skolans rutiner. Vi har pratat med eleverna under veckan om vikten…