Vecka 36 år 5

Hej elever och föräldrar! 

Föräldramöte 

Föräldramötet för åk.5 kommer denna termin läggas ut på Teams/ skickas ut via mail som föregående termin genom en skärminspelad Powerpoint. Där kommer vi bland annat gå igenom läget i klasserna, våra digitala plattformar Teams och Nova2 samt lite info om hur vi arbetar kring nätmobbing.  
 
Skoljoggen 

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”Barn på flykt” och loppet genomförs för 39:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan. 

På onsdag nästa vecka springer elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan en ca 6 km snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta 08.00 på konstgräsplanen). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande samlings-, avpricknings- och starttider för skoldagen gäller (dvs skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs): 
 
År 5: samling klockan 09.00. Starttid klockan 09.15. 

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan. Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs. 

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema. Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen. 

 
Läxor 

V.37 

Måndag: SO – Eleverna ska vara klara med alla frågor i häftet “Jordens inre och yttre krafter” (ej uppgift på sid 20). Eleverna kommer att jobba med häftet på SveSO:n på måndag förmiddag men har man tex varit sjuk och missat mycket kan det vara bra att ta hem och jobba ikapp. 

Onsdag: Eleverna har i läxa att lära sig text + melodi till låten Sankta Lucia inför årets Luciaframförande. 

Fredag: Matematik – Lämna in läxa 3 med skriftliga uträkningar på rutat papper. Läxan hittar du längst bak i boken.  

Fredag: Engelska- Ni ska kunna glosorna muntligt och skriftligt. Du ska även kunna läsa och översätta texten på s. 12-13 “Nice to meet you” (kap 2). 

V.38 

Tisdag: Matematik – prov kapitel 1 

V.39 

V.40 

V.41 

V.42 

Fredag: Geografi Prov  

V.43 

V.44 

V.45 

V.46 

V.47 

V.48 

V.49 

V.50 

V.51 

 
Viktiga datum HT-21 

v.37: Föräldramöte måndag kl.18.00 (digitalt inspelad PP skickas ut då som tidigare) 

v.39: Föräldraråd onsdag kl.18.00, Orienteringsdag åk.4-7. 

v.43: Temavecka mån-fre. 

v.44: Höstlov 

v.48: Föräldraråd onsdag kl.18.00, Studiedag fredag. 

v.49: Temavecka tor-fre, Lucia/Rörelseverk fredag. 

v.50: Temavecka forts mån-ons, Innefotbollsturnering torsdag, Julavslutning Matteus kyrka prel. fredag Kl.09.00-12.00. 

Tack för gott samarbete & trevlig helg! 

Gusten, Luisa, Sofia och Dennis 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 33 år 5

Hej elever och föräldrar!  Nu har skolan äntligen börjat igen och denna vecka har fokus legat på att stärka gruppen,…