Vecka 37 år 7

Hej, 

Föräldramöte: På tisdag är det dags för föräldramöte, klockan 18 i caféet. Vi ber er att inte komma mer än en vårdnadshavare per barn, med tank på rådande omständigheter.  

Skoljoggen: Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”Barn på flykt” och loppet genomförs för 38:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bankgiro 901-1263 eller via Swish 123 901 1263 (mottagare: Skoljoggen och avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan). 

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en cirka sex kilometer snitslad bana i Vrinneviskogen. Innan löpningen värmer vi upp tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta klockan 07.30 i skolans entré). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker vid skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande tider för skoldagen gäller (d.v.s. skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs): 
 
År sju samlas klockan 09.30 och startar klockan 09.45. 
 

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan. 

Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs. 

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar något i omklädningsrummen. 
 
Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema (fr.o.m klockan 11.50). Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen. 

Info från skolledningen: Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska. 

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider 
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att nu öka, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

No-laboration: Vecka 38 är det no-laboration för grupp 1. 

Läxor och prov 

Idrott: Läxa till fredag 18/9 är att göra färdigt utvärderingen av vandringen under “uppgifter” på Teams. 

Spanska: Ingen läxa då lektionen på onsdag 16/9 utgår p.g.a. Skoljoggen. 

Tyska: Glosor kapitel 1c. (OBS! Glosförhör måndag, men du väljer själv ifall du vill lära dig glosorna till på måndag eller till senare under veckan). Förbered också presentation av dig själv. Kan förberedas under v. 38 så att det är klart till måndag v. 39. Gör en mindmap eller liknande där du berättar så mycket som möjligt om dig själv. Utgå från text kapitel 1c samt uppgift 2a&2b på s. 9 i arbetshäftet “Vad tycker du om att göra”. Ta också hjälp av “flashcardsen” på nästkommande sidor. Skriv stödord och träna på att presentera dig själv utifrån stödorden. 

Engelska: Text + glosor till på fredag, ligger på Teams. 

Matte: Provet som genomfördes under fredagen, kommer att fortsätta (del 2) på måndagens lektion. De elever som missade provet pga sjukdom gör del 1 på stugan (kl 15) på torsdag. So: Eleverna ska hinna klart frågorna om  

So: eleverna ska hinna med alla frågor om Mesopotamien och Egypten i so-boken till måndag.  
 
Viktiga datum 

15 september: Föräldramöte kl.18.00 

16 september: Skoljoggen 
Vecka 43: temavecka 
Vecka 44: höstlov 
18 november: föräldraråd 
4 december: studiedag 
Vecka 50: Temavecka torsdag-fredag. 
11 december: Lucia och rörelseverk 
Vecka 51: Temavecka måndag-onsdag. 
17 december: innefotbollsturnering 
18 december: julavslutning prel.tid 15-16.30 
21 december: studiedag (kompledigt). 

0 Shares:
Du kan även uppskatta