Vecka 37 år 8

Hej föräldrar och ungdomar i år 8! 

Under fredagen hade vi besök av en präst och en församlingspedagog från Söderledskyrkan, Fredrik och Marcus. De informerade om konfirmation och gjorde några övningar med våra elever. Tillfället verkade uppskattat! Information om konfirmationen och de olika grupperna som finns hittar man på www.konfankpg.se 

Orientering 

Vecka 38 och vecka 39 kommer eleverna få chansen att träna orientering i okänd terräng.  
Det kommer att ske i Smedby. För 8a gäller det måndagarna och för 8b tisdagarna dessa veckor. Eleverna slutar på plats. Använd med fördel något fordon (cykel, elkick, etc.) för att transportera dig till startplatsen.  
Medtag klocka! 

Inom de närmsta veckorna kommer vi att genomföra en enkät med eleverna i år 8: 

Ungdomsenkäten Om mig- En enkät om hälsa till elever i Östergötland 

Ungdomsenkäten Om mig är en enkät om ungdomars relationer, hälsa, skolgång, fritid och framtid. Enkäten har genomförts sedan2014 och är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Enkäten ger kunskap om hur länets ungdomar mår och ger dem chans att vara delaktiga i frågor som berör dem. Enkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2 och genomförs varje höst mellan vecka 38-43. Eleverna svarar anonymt på frågorna och det är helt frivilligt att delta. Enkätsvaren används för uppföljning, beslut och utvecklingsarbete på skol-, kommun-och länsnivå och all data hanteras enligt GDPRs föreskrifter om att skydda individers personuppgifter och integritet. Region Östergötland och länets kommuner har ett gemensamt personuppgiftsansvar. Vill du veta mer om enkäten och dess innehåll kan du besöka http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkatHar du frågor eller klagomål om personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till Region Östergötlands dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se 

Nu börjar vi närma oss en period när skolarbetet och förberedelserna inför kommande prov tar fart, så det kan vara läge, som elev, att börja planera inför detta för att minska risken för stress.   

Trevlig helg önskar 

Patrik, Alex, Lisen, Tessan och Axel 

Läxor 

Tyska: Glosor – Se övning “Kapitel 2a+2b” på glosor.eu.  

Spanska: Läxa till onsdag v.38 är text + glosor från kapitel 2 i Vale 8. Glosorna finns på Teams. Lyssna på texten till kapitel 2 på egen hand på www.ovningsmastaren.se och öva även uttal. 

Engelska: Kommande veckor arbetar vi med hör- och läsförståelse. Parallellt repeterar vi lite grammatik, läxa till fredag är att kunna s. 118 – 121 (pronomen).  

Prov hösten 2021 
 

September 2021   
 
Vecka 38 
 

Vecka 39 

28/9 Läsförståelseprov engelska (inget att läsa på hemma inför prov) 

29/9 Matematik kap 1 

1/10 Hörförståelseprov engelska (inget att läsa på hemma inför prov) 

 
Oktober 2021  
 
Vecka 40 

6/10 Kemi 
 
Vecka 41 

11/10 Tyska 
 
Vecka 42 

20/10 Spanska 
 

Vecka 43 

November 2021 
 
Vecka 45 
 
Vecka 46 
 
Vecka 47 

24/11 Matematik kap.2 

December 2021 
 
Vecka 48 
29/11 Spanska 

1/12 Biologi 

 
Viktiga datum under höstterminen 2021 

8/10 Orienteringsdag 

25-29/10 Temavecka (vecka 43) 

1-5/11 Lov (vecka 44) 

3/12 Studiedag 

9-15/12 Tema (vecka 49/50) 

16/12 Innefotbollsturnering 

17/12 Julavslutning Matteus 10.00 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 33 år 8

Hej föräldrar och ungdomar i år 8!  Försäsongsveckan är över och vi hoppas att alla har haft det bra. Den…
Läs mer

Vecka 34 år 8

Hej föräldrar och ungdomar i år 8!  Nu är vi är skolan i gång på allvar igen, med lektioner, läxor…