Vecka 38 år 5

Hej elever och föräldrar! 

Orientering  

Fredag 1 oktober är det dags för den årliga orienteringsdagen i Vrinneviskogen. År 4-5 springer på en bana runt 2,5 km-slingan med 12 kontroller, medan år 6-7 springer runt 5 km-slingan och har 25 kontroller. Det är poängorientering där eleverna försöker ta så många kontroller som möjligt på 100 minuter (medtag klocka för att ha koll på tiden).  
 
Start och mål är vid Tjalvegården. Eleverna lämnar sin väska i skåpet på skolan och tar sig på egen hand upp till starten. Alla förväntas vara på plats 15 minuter innan sin starttid. Startlistor kommer upp på skolans infotavla nästa vecka. Efter avslutat lopp går eleverna tillbaka till skolan, duschar och har de ordinarie lektioner som återstår den dagen. Obs! Det är inga lektioner innan orienteringen. Lärare kommer finnas på plats vid Tjalvegården och röra sig i skogen. 

 
Föräldraråd 

Onsdagen den 29/9 kl. 18.00 är det dags för läsårets första Föräldraråd. Maila in eventuella frågor inför mötet till: patrik.andersson@jonsbergska.se. Varmt välkomna till kontoret (mittemot matsalen) på onsdag. 

 
Information från Skolledningen 

Det har kommit till skolans kännedom att ett antal av skolans elever har köpt och använder sig av knallskott, FP3 och andra högsmällande fyrverkerier/pyroteknik och bomber på kvällar och helger. Vi vill i och med detta meddelande göra vårdnadshavare uppmärksamma på det inträffande och har hopp om att vi tillsammans kan förebygga användandet då det skapar både obehag för människor och kostnader för vårt samhälle i form av polisiära insatser och annat. Vårdnadshavare som personligen berörs i ärendet har som vanligt kontaktas direkt av skolans personal. Om ni har uppgifter / frågor eller funderingar kring ärendet vänligen kontakta era elevers handledare. 

Med vänlig hälsning Patrik Jönsson, rektor  

Vaccin för HPV 

Pojkar och flickor i årskurs 5 kommer att få hem en blankett för samtycke till vaccinering. De som samtycker ska vaccineras i oktober för HPV (humant papillomvirus). Ifylld blankett lämnas åter till lärare eller skolsköterska senast den 29/9. Det ska tas två doser och det ska gå 6 månader emellan doserna. Datum för första vaccineringen är 6/10, 7/10 och 13/10. 

Svenska 
Vi har under flera veckor arbetat med att skriva en faktatext om valfritt land i Europa. Vi har arbetat med texten struktur: rubrik, underrubriker, skriva längre stycken med egna ord samt använda oss av olika källor. Texten ska delas med mig senast på fredag, era barn har inga fler lektioner att arbeta med denna utan får slutföra texten hemma om de inte är klara. .  

Nu är utprovningen av årets träningskläder avklarad och ni har nu möjligheten att beställa eller komplettera Jönsbergska Idrottsskolans egna träningskläder till väldigt förmånliga priser. Under fredagen den 24/9 kommer vårdnadshavare till de elever som provat ut storlekar få ett mejl med de storlekar eleven har uppgett vid storleksutprovningen här på skolan. På vår hemsida hittar ni bilder och priser på produkterna samt vilka storlekar som finns tillgängliga för de olika produkterna. Om föräldrar önskar komma till skolan och prova ut storlekar tillsammans med sitt barn så går detta bra och ni mejlar då till alex.tapia@jonsbergska.se för att bestämma ett tillfälle för det. 

Ni beställer era önskade produkter genom att fylla i det digitala formuläret via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXu5G5tnkk2uuKxKVpfZ-N0D7zJX_ilAr72-Bli9oTNUMFFaVThQWFFOMDBUQ0YyMlY4TzZQMEZRRC4u 

OBS! Betalningen sker i samband med beställningen och swishas till 123 520 07 87. 

Ange då ELEVENS förnamn, efternamn och BAS-grupp i meddelandefältet! 

(Exempel: Förnamn Efternamn 4A). 

Sista datumet för att beställa träningskläder är fredagen den 8/10.  

Vid frågor gällande träningskläderna vänligen kontakta: alex.tapia@jonsbergska.se

 
Läxor 

Fredag: Läxan till nästa vecka är verbet “To Have” samt glosor.  De ska kunna verbet och även glosorna muntligt och skriftligt. Glosorna finns numera på Teams under engelska. 

V.39 

Onsdag: Lucia, bakläxa på låten “Natten går tunga fjät” (eleverna kunde inte den tillräckligt bra) + låten “Nu tändas tusen juleljus”. 

Torsdag: Matematik – Lämna in läxa 4.   

Fredag: SO Läxförhör Europas Karta. Checklista delas ut till eleverna samt finns på Teams under SO. Skrivs på BAS-tiden. 

Fredag: Svenska, lämna in faktatext.  

V.40 

Fredag: Matematik Lämna in läxa 5 

V.41 

Måndag: Geografi Prov. Checklista delas ut till eleverna. Skriver provet på Sve/SO. 

Fredag: Matematik Lämna in läxa 6 

V.42 

Torsdag: Matematik Prov kapitel 2 

V.43 

V.44 

V.45 

V.46 

Fredag: Matematik lämna in läxa 7 

V.47 

Fredag: Matematik lämna in läxa 8 

V.48 

V.49 

Onsdag: Matematik Prov kapitel 3 

V.50 

V.51 

 
Viktiga datum HT-21 

v.39: Föräldraråd onsdag kl.18.00, Orienteringsdag åk.4-7. 

v.43: Temavecka mån-fre. 

v.44: Höstlov 

v.48: Föräldraråd onsdag kl.18.00, Studiedag fredag. 

v.49: Temavecka tor-fre, Lucia/Rörelseverk fredag. 

v.50: Temavecka forts mån-ons, Innefotbollsturnering torsdag, Julavslutning Matteus kyrka prel. fredag Kl.09.00-12.00. 

Tack för gott samarbete & trevlig helg! 

Gusten, Luisa, Sofia och Dennis 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 33 år 5

Hej elever och föräldrar!  Nu har skolan äntligen börjat igen och denna vecka har fokus legat på att stärka gruppen,…