Vecka 38 år 6

Hej elever och föräldrar! 

Information från Skolledningen 

Det har kommit till skolans kännedom att ett antal av skolans elever har köpt och använder sig av knallskott, FP3 och andra högsmällande fyrverkerier/pyroteknik och bomber på kvällar och helger. Vi vill i och med detta meddelande göra vårdnadshavare uppmärksamma på det inträffande och har hopp om att vi tillsammans kan förebygga användandet då det skapar både obehag för människor och kostnader för vårt samhälle i form av polisiära insatser och annat. Vårdnadshavare som personligen berörs i ärendet har som vanligt kontaktats direkt av skolans personal. Om ni har uppgifter / frågor eller funderingar kring ärendet vänligen kontakta era elevers handledare. 

Med vänlig hälsning 
Patrik Jönsson, rektor 

Orienteringsdag 

Fredag 1 oktober är det dags för den årliga orienteringsdagen i Vrinneviskogen. År 4–5 springer på en bana runt 2,5 km-slingan med 12 kontroller, medan år 6-7 springer runt 5 km-slingan och har 25 kontroller. Det är poängorientering där eleverna försöker ta så många kontroller som möjligt på 100 minuter (medtag klocka för att ha koll på tiden).  
Start och mål är vid Tjalvegården. Eleverna lämnar sin väska i skåpet på skolan och tar sig på egen hand upp till starten. Alla förväntas vara på plats 15 minuter innan sin starttid. Startlistor kommer upp på skolans infotavla nästa vecka. Efter avslutat lopp går eleverna tillbaka till skolan, duschar och har de ordinarie lektioner som återstår den dagen. Obs! Det är inga lektioner innan orienteringen. Lärare kommer finnas på plats vid Tjalvegården och röra sig i skogen. Glöm inte klocka! 

Vi ser fram mot en härlig dag! 

Omspring skoljoggen  

Torsdag 30 september har vi omspring för de som missade eller inte hade möjlighet att göra sitt bästa under det ordinarie tillfället. Berörda elever springer istället för att ha sin ordinarie lektion. Samling 8.10 utanför idrottshallen. 

Föräldraråd 

Onsdagen den 29 september klockan 18.00 är det dags för läsårets första Föräldraråd. Maila in eventuella frågor inför mötet till: patrik.andersson@jonsbergska.se. Varmt välkomna till kontoret (mittemot matsalen) på onsdag. 

Klocka idrotten 

Idrottslärarna önskar att eleverna har med sig någon form av klocka till de idrottslektioner eleverna har orientering, detta för att inte vara ute för länge i skogen och då bli sen till nästa lektion. 

6A har orientering tisdag och torsdagar. 
6B har orientering måndag och torsdagar. 
 

Träningskläder 

Nu är utprovningen av årets träningskläder avklarad och ni har nu möjligheten att beställa eller komplettera Jönsbergska Idrottsskolans egna träningskläder till väldigt förmånliga priser. Under fredagen den 24 september kommer vårdnadshavare till de elever som provat ut storlekar få ett mejl med de storlekar eleven har uppgett vid storleksutprovningen här på skolan. På vår hemsida hittar ni bilder och priser på produkterna samt vilka storlekar som finns tillgängliga för de olika produkterna. Om föräldrar önskar komma till skolan och prova ut storlekar tillsammans med sitt barn så går detta bra och ni mejlar då till alex.tapia@jonsbergska.se för att bestämma ett tillfälle för det. 

Ni beställer era önskade produkter genom att fylla i det digitala formuläret via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXu5G5tnkk2uuKxKVpfZ-N0D7zJX_ilAr72-Bli9oTNUMFFaVThQWFFOMDBUQ0YyMlY4TzZQMEZRRC4u 

OBS! Betalningen sker i samband med beställningen och swishas till 123 520 07 87. 

Ange då ELEVENS förnamn, efternamn och BAS-grupp i meddelandefältet! 

(Exempel: Förnamn Efternamn 4A). 

Sista datumet för att beställa träningskläder är fredagen den 8/10.  

Vid frågor gällande träningskläderna vänligen kontakta: alex.tapia@jonsbergska.se

Ämnesuppdatering: 

SO: Vi arbetar med historia. Eleverna har fått ut en checklista inför det mindre provet på källor och historiebruk. Materialet ligger på Teams i so-mappen.  

Engelska: Vi fortsätter att arbeta med engelskaboken.  

NO: Denna vecka har vi ägnat samtliga lektioner till att repetera inför kommande NO-prov. Allt material som ni kan träna på finns i fysikmappen. 

Matematik: Denna vecka har vi genomfört matematikprov på kapitel 1. Vi har även startat upp kapitel 2 som handlar om multiplikation och division. 

Spanska: Nu är vi igång på riktig med spanskan! Vi har haft en jättebra start och vi tycker att det är väldigt roligt att möta så duktiga och motiverade elever.  

Vi (Luisa och Tapia) har lektioner i spanska onsdagar mellan 13.20 och 14.30. Luisa undervisar i 6A och Tapia i 6b.  Vi kommer att ha läxor varannan vecka, så eleverna har två veckor på sig att förbereda den. Eftersom vi endast har spanska en gång i veckan är det väldigt viktigt att förbereda sina läxor/prov och ta igen det man har missat om man har varit ledig eller sjuk. Läxorna hittar ni på Teams under “moderna språk”—> “Spanska”. 

Läxor: 

Engelska: Till fredag vecka 39 har båda grupperna glosor som de ska kunna muntligt och skriftligt. De ska även kunna läsa och översätt texten “The awful waiter” på sida 24 i textboken. Glosorna ligger som vanligt på Teams under engelska. Pga orienteringsdagen kommer läxan att förhöras på fredagens idrottslektion istället.  

Tyska: Glosor. Se övningen “Kapitel 3a” på glosor.eu. 
Du hittar alla glosor på glosor.eu. Logga in med användarnamnet “marlan”, gå in i mappen “Tyska (Martin), och leta efter aktuella kapitel under rubriken “Genau 1”. 

Läs och lyssna på kapitel 3a flera gånger, tills du förstår. Träna också på att läsa texten högt. 
Du hittar alla ljudfiler på ovningsmastaren.se. Filtrera på ämnet tyska och leta efter boken Genau 1. 

Spanska: Läxa till onsdag vecka 39 är glosor + text från kapitel 2 i Vale 7. Till onsdag vecka 39 ska ni kunna glosorna skriftligt, ha läst texten och kunna översätta texten till svenska. Lyssna även på texten och träna uttal på egen hand på www.ovningsmastaren.se

Prov: 

Vecka 39 – Torsdag 6B 30/9, fredag 6A 1/10 NO Universum kap 1.  

Vecka 39 – Måndag 27/9 SO – källor och historiebruk 

Vecka 41 – Onsdag 13/10 Tyska 

Vecka 42 – Måndag 18/10 Historia 

Vecka 42 – Torsdag 21/10 Matematik kap 2 

Vecka 43 – Källkritik – (Temavecka IT) 

Vecka 47 – Onsdag 24/11 Spanska, måndag 22/11 Läsförståelseprov i svenska 

Vecka 48 – Torsdag 2/12 Matematik kap 3 
 

Viktiga datum HT21: 
V.39 – 29/9 Föräldraråd 18:00 
V.39 – 1/10 Orienteringsdag 
V.43 – Temavecka 
V.44 – Höstlov 
V.48 – 1/12 Föräldraråd 18:00 
V.48 – 3/12 Studiedag 
V.49 – 9-10/12 Temavecka 
V.49 – V.50 – Muntliga nationella i Ma, Sv, Eng (Ingen ledighet beviljas) 
V.50 – Temavecka 
V.50 – Julavslutning Matteus 10:00 
V.51 – Jullov 

Trevlig helg! 

Haggis, Johan, Silvie och Victor 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 33 år 6

Hej elever och föräldrar!   Appen  En ny app är under utveckling. Under tiden appen är under utveckling så kan du logga in via www.esmp.se …
Läs mer

Vecka 36 år 6

Hej elever och föräldrar!  Vi har haft en fortsatt kanonvecka med våra elever!   Nu har utvecklingssamtalen dragit igång och vi…