Vecka 40 år 9

Hej! 
 

Gymnasieval – gymnasiemässan 

Lördag 13 november mellan klockan 09.00 – 16.00 kommer gymnasiemässan att genomföras i Stadium Arena. Vissa restriktioner kommer att finnas. Mer information om mässan kommer under hösten. 

 
Vaccination Covid-19  

Region Östergötland ska under vecka 40 skicka hem ett brev med information om vaccination för Covid-19 för ungdomar som är fyllda tolv år eller äldre. Vi bifogar denna information så kan ni redan nu ta del av den. De skickar även ut samtyckesblanketter och en hälsodeklaration som ska fyllas i om ert barn ska vaccineras.   

Vaccinationen är gratis, frivillig och ges i två doser. Vaccinationen erbjuds på vaccinationscentralerna, vårdcentraler samt här på skolan. Se nedan hur du går tillväga om du ska boka tid på vårdcentralen eller vaccinationscentralen. Information kommer att skickas hem angående samtyckesblankett. 

Vill ni att ert barn ska vaccineras här på skolan får ni lämna in samtyckesblanketten samt hälsodeklarationen till lärare eller skolsköterska senast 14/10

 
Vaccin mot covid-19 till barn och ungdomar 12 – 15 år 

Ungdomar som är fyllda 12 år rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller få komplikationer efter covid-19.  

Från och med den 11 oktober erbjuds ungdomar som är fyllda 12 år eller äldre vaccination mot covid-19. Vaccinationen är gratis, frivillig och ges i två doser. Vaccinationen erbjuds på vaccinationscentralerna, samt vissa skolor och vårdcentraler.  

Information om vad som gäller på just ditt barns skola kommer att komma från skolan. 

Samtycke ska ges av barnets vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ska skriva på i de fall vårdnaden är gemensam. Ta med den ifyllda samtyckesblanketten och hälsodeklarationen till vaccinationstillfället. 

Det ska gå minst sju dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination. 

Vissa vaccinationsbesök kräver speciella förberedelser 

Om något av följande stämmer för ditt barn ber vi er att ringa vårdcentralen för att boka tid. 

  • Barnet har någon gång haft en kraftig allergisk reaktion mot något ämne, som krävt behandling med adrenalininjektion, eller haft en anafylaktisk chock som lett till inläggning på sjukhus. 
  • Barnet tar något av följande blodförtunnande läkemedel: Waran, Warfarin eller Marcoumar (övriga blodförtunnande läkemedel kräver inte särskilda förberedelser)  
  • Barnet har en blödningssjukdom 
  • Barnet saknar ett fullständigt personnummer  

När ni ringer vårdcentralen följ instruktionerna i telefonen. Ni kommer att bli uppringda på det telefonnummer som anges. Innan ni ringer vill vi att ni fyller i hälsodeklarationen och samtyckesblanketten som följer med detta brev. Information kommer att skickas hem angående samtyckesblankett. 

Boka tid digitalt 

Boka tid på våra vaccinationscentraler, samt vissa vårdcentraler. OBS! barnet ska ha fyllt 12 år då vaccinationen ges. Vid vaccination på vaccinationscentral eller vårdcentral måste vårdnadshavare med legitimation medfölja om barnet saknar egen legitimation. Ta också med samtyckesblankett påskriven av båda vårdnadshavarna. 
 
Information kommer att skickas hem angående samtyckesblankett. 

Det behövs ingen e-legitimation för att boka tid. Skriv in 1177.se/Ostergotland/Covidvaccin i webbläsaren (hela webbadressen krävs). Svara på frågorna, boka en tid och fyll i hälsodeklarationen. Finns inga lediga tider för tillfället, försök igen senare. Lediga tider läggs ut löpande. 

Boka tid via den centrala telefonbokningen 

Ring 010-105 90 00. Här får ni hjälp att boka tid på den mottagning som passar bäst. Ni kan ringa på helgfria vardagar klockan 07.00-16.00. Innan ni ringer vill vi att ni fyller i hälsodeklarationen och samtyckesblanketten som följer med detta brev. Se länken nedan. 

Information kommer att skickas hem angående samtyckesblankett. 

Inför vaccinationsbesöket på vaccinationscentral eller vårdcentral 

  • Legitimation och påskriven samtyckesblankett ska tas med till besöket. Om barnet saknar legitimation måste en vårdnadshavare följa med och intyga identiteten. 
  • Sprutan ges i överarmen, så ha gärna kortärmat.  
  • Är ditt barn hörselskadat eller dövt och har behov av tolk? Kontakta Tolkcentralen i Östergötland, som erbjuder teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och taltjänsttolk. Mer information finns på 1177.se/fragor-vaccin-covid-19. 
  • Tid och datum för dos 2 ges i samband med den första dosen.  

Tänk på  

– Se upp för bedrägeriförsök. Skulle någon kontakta er om vaccination mot covid-19 ska ni aldrig lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, exempelvis bank-id.  

– Fortsätt att följa råd och rekommendationer även efter vaccination.  

– Läs mer om vaccination av barn mot covid-19 på 1177.se och folkhalsomyndigheten.se.   
 
Har du frågor om vaccination kan du ringa Region Östergötlands informationslinje på 010 105 99 77. Med brevet följer också ”Frågor och svar om vaccination mot covid-19”.   

På 1177.se hittar du svar på frågor om vaccination mot covid-19 

Omspring skoljoggen  
 
Elever som inte deltog under omspringet för skoljoggen kommer springa vid annat tillfälle. Information om detta delges vid tillfälle. 

Orientering 

Elever som ej deltagit vid alla orienteringstillfällen kan komma att springa orientering under nästa vecka. Berörda elever kommer i så fall att kontaktas via mejl.  
 

Ansökan inför år fyra med start höstterminen 2022 

Nu är hög tid att ansöka om elevplats inför ht 2022 på Jönsbergska Idrottsskolan.  

Sista ansökningsdag är fredagen den 29/10. Under vecka 42 skickas information om antagningsprocessen ut till sökande elever inför år fyra höstterminen 2022, som då finns registrerade i ansökningsregistret. Elever som eventuellt söker till skolan, efter att information har skickats ut via brev i vecka 42, får information via mejl till och med sista ansökningsdag har passerat.  

Om sökande elever saknar information i brevlådan eller via mejl efter höstlovet ombeds de kontakta Jönsbergska Idrottsskolan via mejl (patrik.jonsson@jonsbergska.se).  

Informationsmöte för vårdnadshavare äger rum onsdagen den 10/11 (vecka 45) med efterföljande elevbesök under vecka 46.  

Mer information finns att läsa i brevet som skickas hem under vecka 42 eller via mejl till sent sökande elever.  

Ansökningshandlingar finns på www.jonsbergska.se.  

Varmt välkomna! 
 

Information från föräldragruppen i klass 9B 

Inbetalning till reskassan för kommande skolresa för klass 9B önskas ske snarast möjligt, så vi har pengar redo när en resa kan bokas och betalas. På föräldramötet kom vi överens om att betala in både höst- och vårterminen samt en extra pant, totalt blir då belopp 840 kronor. Numret ni swishar till är 0733-980245 ange namn på resenär. Hoppas att alla har möjlighet att betala in inom kort. Saldo i klasskassan är just nu lite över 140 000 kronor med intäkten för fika. 

Träningskläder – påminnelse nummer två  

Vi påminner om att det idag fredag den 8/10 är det sista datumet för beställning av Jönsbergska Idrottsskolans egna träningskläder. På vår hemsida hittar ni bilder och priser på produkterna samt vilka storlekar som finns tillgängliga för de olika produkterna. Ni beställer era önskade produkter genom att fylla i det digitala formuläret via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXu5G5tnkk2uuKxKVpfZ-N0D7zJX_ilAr72-Bli9oTNUMFFaVThQWFFOMDBUQ0YyMlY4TzZQMEZRRC4u  

OBS! Betalningen sker i samband med beställningen och swishas till 123 520 07 87. 

Ange då ELEVENS förnamn, efternamn och BAS-grupp i meddelandefältet! 

(Exempel: Förnamn Efternamn 4A). 

Vid frågor gällande träningskläderna vänligen kontakta: alex.tapia@jonsbergska.se

 
Prao 
 
Under vecka 42 till 43 har eleverna i årskurs nio sin praoperiod. Praoplats ordnas av eleverna själv i samråd med målsman. Sista dag för inlämning är måndagen den 11 oktober (vecka 41). Praolapp är utdelad (den finns även på Teams, under filer i kanalen allmänt). 
 
 
Idrottsspecialisering 
Om någon är skadad och ej kan delta ska ni föräldrar kontakta berörd lärare (se mejladress på hemsidan) om detta och eleven får då istället åka till skolan och ha studietid med Silvie mellan klockan 08.10 och 09.30. Har ni någon fråga eller fundering hör av er till Joel (joel.torndahl@jonsbergska.se). 
 
Läxor 

NO (biologi): skriftligt prov på torsdag 14/10 (9B) och fredag 15/10 (9A). Provet är i huvudsak på kapitel sju, men även delar av kapitel fem och sex berörs (se checklista på Teams).  
 

Moderna språk 

Tyska: Ingen läxa. 

 
Spanska: På tisdag vecka 41 är det muntlig redovisning och skriftlig inlämning av arbetet “El periódico” som eleverna har fått möjligheten att arbeta med under lektionerna i flera veckors tid. 

Engelska  
Vecka 41 är det inga läxor. Vi är mitt uppe i arbetet med skrivuppgiften “the weddings”. Har man varit sjuk får man gå in på Teams under engelska och hitta information om uppgiften där och arbeta med den hemma.  

 
Prov hösten 2021 
 

Oktober 2021  
 
Vecka  
 
6/10 Tyskaprov (ABB ett — hör- och läsförståelse) 
7/10 Omprov/komplettering musik 9B på stuga (musikhistoria och instrumentlära) 
 
Vecka 41 
11/10 Matematikprov  
14/10 Biologiprov 9B 
15/10 Biologiprov 9A 
 

November 2021 
 
Vecka 45 
 
Vecka 46 
 
Vecka 47 
26/11 Spanskaprov 
26/11 Tyskaprov (muntligt) 

December 2021 
 
Vecka 48 
30/11 Samhällskunskapsprov 9B  
30/11 Grammatikprov (svenska) 9B 
1/12 Samhällskunskapsprov 9A 
2/12 Grammatikprov (svenska) 9A 

 
Vecka 49 
6/12 Matematikprov 
8/12 Fysikprov 

Januari 2022 

Vecka 2 

Februari 2022 

Vecka 7 

14/2 Matematikprov 

Mars 2022 

Vecka 9 
3/3 Kemiprov 

Vecka 12 

22/3 NP svenska år 9 
24/3 NP svenska år 9 

April 2022 
 
Vecka 14 
6/4 NP NO år 9 

Vecka 17 
26/4 NP engelska år 9 
28/4 NP engelska år 9 
 

Maj 2022 

Vecka 18 
3/5 NP SO år 9 
5/5 NP SO år 9 
 

Vecka 19 
11/5 NP matematik år 9 
13/5 NP matematik år 9 
 

Vecka 20 
19/5 Fysik- och teknikprov 
 

Viktiga datum under höstterminen 2021 

 
18/10 – 29/10 PRAO år 9 
1 – 5/11 Höstlov 
3/12 Studiedag 
10/12 Lucia och rörelseverk 
16/12 Innefotbollsturnering 
17/12 Julavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 33 år 9

Hej!  Välkomna tillbaka till ett nytt läsår – det sista för eleverna. Vi ser framemot ett läsår fyllt av…
Läs mer

Vecka 35 år 9

Hej!  Föräldramöte 15 september (delat möte)  Onsdagen den 15 september är det föräldramöte för årskurs nio. Föräldramötet är delat i två…