Vecka 40 år 9

Hej 

Många har glömt att lämna in sin praolapp, se till att den kommer in snarast. Om lappen inte lämnas in så har ju vi tyvärr ingen möjlighet att bistå med hjälp. Dessutom har vi enligt skolplikten ansvar för eleverna under skoltid och om vi inte vet var eleverna är och säkerställer att de är med en handledare som vi kan kontakta vid behov så kommer eleverna att rapporteras för olovlig frånvaro. Därför är det viktigt att lappen fylls i korrekt och lämnas in innan praoperioden börjar.  

På måndag kommer Curt Nicolin för att genomföra en teknikdag med våra elever. Det ser vi framemot eftersom denna dag var väldigt uppskattad av eleverna förra året. Eleverna kommer under dagen att få undersöka olika tekniska konstruktioner genom att tillverka en händelsemaskin. Dagen börjar kl. 09.00 och slutar ca 14.00.  

Eftersom besöket med Curt Nicolin innebär att det försvinner en matematiklektion så har vi beslutat att flytta matematikprovet till på torsdag.  

Ansökan NIU – fotbollsgymnasiet 
Till er som är intresserade att gå NIU – fotbollsgymnasiet, skickar vi med länken till ansökan. Tänk på att denna ansökan måste vara gjord senast 1 december, sen måste ni söka en utbildning som är kompatibel med denna inriktning, är ni osäkra kontakta Johan Larsson.  

https://gymnasieansokan.svenskfotboll.se/

Uppgifter till praoperioden vecka 42-43 (uppgiften kommer även delas via teams) 

Du ska efter din prao muntlig redovisa följande frågor: 

  1. Vad har dina arbetsuppgifter varit? Vilka uppgifter har varit givande/mindre givande? 
  1. Vilken utbildning krävs för det arbetet/yrket du provat på? 
  1. Är detta ett yrke du kan tänka dig i framtiden? Motivera ditt svar. 
  1. Välj ett yrke som du skulle kunna tänka dig. 

A) Vilken gymnasieutbildningen behöver du gå för att kunna arbeta i detta yrke? 

B) Vilken meritpoäng hade denna gymnasieutbildning förra året? 

C) Vad behöver du göra för att ta dig in på den gymnasieutbildningen? 

D) Vad behöver du göra efter din gymnasieutbildning för att kunna nå ditt yrkesval? 

Skoljoggen  

Fredag 9 oktober genomför vi omspring för Skoljoggen. Alla elever som var skadade eller sjuka vi vid det ordinarie tillfället samlas 13.50 utanför idrottshallen. Alla startar samtidigt ca.14.00. 

Vi påminner om  att idag fredag den 2/10 är det sista datumet för beställning av Jönsbergska Idrottsskolans egna träningskläder. På vår hemsida hittar ni bilder och priser på produkterna samt vilka storlekar som finns tillgängliga för de olika produkterna. Ni beställer era önskade produkter genom att fylla i det digitala formuläret via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXu5G5tnkk2uuKxKVpfZ-N0D7zJX_ilAr72-Bli9oTNUMFFaVThQWFFOMDBUQ0YyMlY4TzZQMEZRRC4u 

Läxor och prov 

Vecka 41 

Måndag: Curt Nicolin kl. 09.00 – ca 14.00 

Matematik 

Prov kapitel 1 på torsdag 8/10  

Tyska: Skrivuppgiften är inlämnad under veckan. Vi tränar på lös-och hörförståelse, provet kommer på fredag v 45. Det finns länkar till träningsmaterial på teams. 

Spanska: På fredag v.41 har eleverna prov på kapitel 9-12. 

Svenska 
Inlämning av filmanlys/novell fredagen den 16 oktober.  

Engelska: Silvies grupp har eng-prov “The wedding” tisdag den 3 november v. 45. 
 
 

 
Viktiga datum 
Vecka 42-43 Prao 
Vecka 44: höstlov 
45-50 NP- prov muntliga eng, sv och ma. 
5 oktober – besök Curt Nicolin  
18 november: föräldraråd 
4 december: studiedag 
Vecka 50: Temavecka torsdag-fredag. 
11 december: Lucia och rörelseverk 
Vecka 51: Temavecka måndag-onsdag. 
17 december: innefotbollsturnering 
18 december: Julavslutning kl 15:00-16:30  
21 december: studiedag (kompledigt). 
16 mars NP- prov svenska 
18 mars NP-prov svenska 
Vecka 12 Idre 
13 april NP- prov engelska  
15 april NP – prov engelska  
27 april NP-prov So  
29 april NP-prov So 
5 maj NP – prov matematik 
7 maj NP- prov matematik 

0 Shares:
Du kan även uppskatta