Vecka 45 år 5

Hej! 

Efter en veckas höstlov upplever vi att eleverna är utvilade och vi har dragit igång med full fart i skolan! 

Information gällande covid-19 

Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.  

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid– 19 och du uppvisar symtom, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan symtom.  

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier (med reservation för ändringar) 

Färdighetsprov för blivande år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras med restriktioner. 

Informationsmöte för sökande elevers vårdnadshavare inför år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras digital. Länk publiceras på hemsidan. 

Kvarstående turneringar / friluftsdagar innan jul. 

Kommer att genomföras med restriktioner. 

Luciafirande 

Länk publiceras på hemsidan för vårdnadshavare. Skolans elever firar med fika och tittar på sina smartboards i respektive klassrum. 

Rörelseverk år 9 

Genomförs med begränsad publik. Länk för vårdnadshavare publiceras på hemsidan. Förhoppningsvis kan den traditionella föreställningen genomföras under våren. 

Skolavslutning 

Avslutningsceremoni hålls i varje klassrum. Länk till julhälsning, stipendieutdelningar mm publiceras på hemsidan. 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

Vi önskar er en trevlig helg! 

Patrik, Sophia, Joel, Katja och Eva 

Läxor 

Engelska: Läxa till fredag 13/11 är irregular verbs 4. Glosorna finns på Teams. 

 
Spanska: Läxa till onsdag 11/11 är text + glosor från kapitel 4 i Vale 7. Glosorna finns på Teams. 

Tyska: Repetera alla texter som vi hittills jobbat med – läs högt, översätt. 

Svenska:  6B ska ha läst ut boken till måndag efter lovet. 6A ska ha läst ut kapitel 14 och svarat på tillhörande frågor till onsdag v.45.  

Prov 

November 2020 
Vecka 45  

3/11 NO prov 6A Checklista och instruktioner finns på teams 

5/11 NO prov 6B Checklista och instruktioner finns på teams 

Vecka 47 

19/11 NP engelska muntligt 
 
Vecka 48 
25/11: Spanskaprov/Tyskaprov år 6 
27/11: Matematikprov år 6 

Vecka 49 
30/11: Svenskaprov grammatik 
3/12: NP svenska muntligt 

Vecka 50 

7/12: Religionsprov år 6 
 

December 2021 

Januari 2021 
 
 

Februari 2021 
 
Vecka 5 
5/2: Matematikprov år 6 

Mars 2021 
 
Vecka 12 
26/3: Matematikprov år 6 
 

April 2021 
 

Maj 2021 

Vecka 21 
28/5: Matematikprov år 6 

 
Viktiga datum 
 
 
Vecka 44: Höstlov 
18 november: Föräldraråd 
4 december: Studiedag 

Vecka 45-50 muntliga Nationella proven genomförs i Svenska, Engelska och Matte 
Vecka 50: Temavecka torsdag-fredag 
Vecka 51: Temavecka måndag-onsdag 

11 december: Lucia och rörelseverk 
17 december: Innefotbollsturnering 
18 december: Julavslutning 
21 december: Studiedag 

0 Shares:
Du kan även uppskatta