Vecka 47 år 4

Hej, 

Vi har under hösten jobbat mycket med vår värdegrund och våra ledstjärnor, framför allt under våra BAS-tider, där vi ofta diskuterar hur vi ska vara mot varandra och hur vi skapar en trygg miljö. På idrottslektionerna pratar vi mycket om hur man är en bra vinnare och förlorare, och vilka signaler man kan sända ut med både sitt språk och kroppsspråk. Överlag upplever vi att stämning och trivsel i klasserna är väldigt bra, och vi kommer att fortsätta att lägga mycket tid på värdegrundsarbetet. 

Det har dock kommit till vår kännedom att ett flertal elever har kommenterat taskigt och buat när elever svarat felaktigt vid ett par lektionstillfällen. Vi har markerat när detta har skett och detta är totalt oacceptabelt enligt vår värdegrund. Vi vill att alla vårdnadshavare pratar med sina barn om hur man uttrycker sig och vikten av att inte kommentera varandra på ett negativt sätt. Om detta upprepas kommer vi att vidta ytterligare åtgärder.  
 
Under onsdagen den 18 november åker äntligen de efterlängtade träningskläderna in på tryckeriet och vi hoppas att produkterna ska levereras till oss på skolan kort därefter för vidare utlämning till alla er som beställt något från årets kollektion. Vi har däremot inte fått något bekräftat leveransdatum från Stadium och kan av den anledningen inte gå ut med något sådant datum ännu. Mer informationen kommer i veckobreven när vi har något nytt att meddela på den fronten. Dessvärre kommer en del produkter att dröja för leverans från Adidas, som levererar produkterna till Stadium, då de ligger efter i sitt arbete p.g.a. följderna av Corona. Vi beklagar givetvis detta då vi är medvetna om att träningskläderna brukar vara ett uppskattat inslaget paket under julgranen i många hem, men hoppas att det finns förståelse för detta i dessa tider som råder. Vi gör vårat yttersta för att ni som väntar på era beställningar ska få ut dessa så snart som möjligt! Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.  
 
Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid– 19 och du uppvisar symtom, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan symtom.  

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 
 

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier (med reservation för ändringar) 

Informationsmöte för sökande elevers vårdnadshavare inför år 4 ht-21. Kommer att genomföras digital. Länk publiceras på hemsidan. 

Kvarstående turneringar / friluftsdagar innan jul. Kommer att genomföras med restriktioner. 

Luciafirande 

Länk publiceras på hemsidan för vårdnadshavare. Skolans elever firar med fika och tittar på sina smartboards i respektive klassrum. 

Rörelseverk år 9 

Genomförs med begränsad publik. Länk för vårdnadshavare publiceras på hemsidan. Förhoppningsvis kan den traditionella föreställningen genomföras under våren. 

Skolavslutning 

Avslutningsceremoni hålls i varje klassrum. Länk till julhälsning, stipendieutdelningar mm publiceras på hemsidan. 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

Vi önskar er en trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

 
Läxor: 

Matematik: Nu har vi börjat med multiplikation på mattelektionerna, därför kommer vi ha ett stående veckoförhör. Eleverna kommer att förhöras på multiplikationstabellerna 1-9. 

Torsdagen den 26:e november kommer det genomföras ett prov av kapitel 2 i matematikboken. Eleverna repeterar avsnitten blandade uppgifter, träna mera, fördjupning och problemlösning (se elevplaneringen). Eleverna kan även förbereda sig genom att göra övningsprovet som delades ut under veckan. 

Svenska: Stavningsläxa och läsläxa vecka 48 

 1. glas 
 1. glass 
 1. brun 
 1. brunn 
 1. våt 
 1. vått 
 1. tal 
 1. tall 
 1. stor 
 1. snodd 
 1. slut 
 1. tack 

Läsläxa 
Läs kapitel 18 i Pojken och Tigern. 

De ska läsa hemma två gånger i veckan högt för er.   
Era barn är på olika nivåer och ni hemma får avgöra mängden text de läser, de kan läsa hela kapitlet själva eller varann rad, varannan sida eller mindre stycken. Det viktiga är att era barn läser högt och träna sin läsförmåga. Diskutera gärna kapitlet hemma. 

Engelska: Eleverna ska kunna glosorna muntligt och skriftligt. Du ska även kunna läsa och översätta texten på s. 30 (kap 9. What´s in your basket?). Glosorna finns även på Teams.  

På engelska jobbar vi just nu med läs och hörförståelse. Vecka 48 har eleverna ett test på området. Vi övar inför det här i skolan. 

Prov 

Oktober 2020 

November 2020 

December 2020 

NO: Prov i fysik: Värme, kyla och väder, kap 3. Provet genomförs måndag 30/11 

SO: Prov i geografi: Grundkunskaper och Sveriges landskap. 4A gör det måndag 7/12, 4B tisdag 8/12. Checklista delas ut till eleverna. 

Januari 2021 

Februari 2021 

Mars 2021 

April 2021 

Maj 2021 
 
Viktiga datum 
 
4 december: studiedag 
Vecka 50: Temavecka torsdag-fredag. 
11 december: Lucia och rörelseverk 
Vecka 51: Temavecka måndag-onsdag. 
17 december: innefotbollsturnering 
18 december: julavslutning 
21 december: studiedag (kompledigt). 

0 Shares:
Du kan även uppskatta