Vecka 47 år 9

Hej 

Återigen en vecka med vanlig undervisning där eleverna har fullt upp innan julledigheten. 

En påminnelse gällande de elever som inte kan närvara på specialiseringsidrott p.g.a. skada är att man då ska befinna sig på skolan i klassrummet Näckrosen kl.08.00. De ska även ha meddelat ansvarig lärare för specialiseringen. 

Specialisering gym är inställt v.48 – v.49 då Friskis har infört nya restriktioner. Eleverna har sovmorgon alternativt studier i Näckrosen enligt ovan. 

Ansökan NIU – fotbollsgymnasietTill er som är intresserade att gå NIU – fotbollsgymnasiet, skickar vi med länken till ansökan. Tänk på att denna ansökan måste vara gjord senast 1 december, sen måste ni söka en utbildning som är kompatibel med denna inriktning, är ni osäkra kontakta Johan Larsson.  

https://gymnasieansokan.svenskfotboll.se/

Prov och läxor 

V. 48 

Spanska: Om man känner att man ligger efter med arbetet “El periódico” är man välkommen på stugan. På måndag 23/11 finns Luisa där och på tisdag 24/11 finns Tapia där, välkomna! 

Läxan till nästa vecka är att förbereda sig inför hör- och läsförståelseprov som vi ska ha på fredag 27/11. Ni ska träna på hör- och läsförståelsehäfte  som ni fick på lektionen fredag vecka 47. Häftet ligger också på Teams. 

Engelska Muntliga NP torsdag 26/11 
 
NO Inlämning energi- och miljöarbete 29/11 
 
Musik sånginlämning fredag 27/11 – Eleverna i 9B ska skicka in en digital inspelning via röstmemo på sin telefon till martin.gustafsson@jonsbergska.se. Eleverna får själva välja vilken sång, genre de vill sjunga in och även ta hjälp av originalmusik i bakgrunden under inspelningen. Längden på inspelningen ska vara ca. 8 takter. Bedömning sker efter tonart, melodi och takt. 

V. 49  

Svenska Muntliga NP 1/12 och  2/12  
Spanska inlämning 2/12 
Geografiprov 3/12 torsdag  
Svenska – läsförståelseprov 

V.50  

Matematik: C/A prov Måndag 7/12 

 
4 december: studiedag ungdomarna lediga 
Vecka 50: Temavecka torsdag-fredag. 
11 december: Lucia och rörelseverk 
Vecka 51: Temavecka måndag-onsdag. 
17 december: innefotbollsturnering 
18 december: Julavslutning kl 15:00-16:30  
21 december: studiedag (kompledigt). 
16 mars NP- prov svenska 
18 mars NP-prov svenska 
Vecka 12 Idre 
13 april NP- prov engelska  
15 april NP – prov engelska  
27 april NP-prov So  
29 april NP-prov So 
5 maj NP – prov matematik 
7 maj NP- prov matematik 

Viktig information från ledningen 

Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.  

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid- 19 och du uppvisar symtom, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan symtom.  

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 
 

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier (med reservation för ändringar) 

Färdighetsprov för blivande år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras med restriktioner. 
 

Informationsmöte för sökande elevers vårdnadshavare inför år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras digital. Länk publiceras på hemsidan. 
 

Kvarstående turneringar / friluftsdagar innan jul. 

Kommer att genomföras med restriktioner. 
 

Luciafirande 

Länk publiceras på hemsidan för vårdnadshavare. Skolans elever firar med fika och tittar på sina smartboards i respektive klassrum. 
 

Rörelseverk år 9 

Genomförs med begränsad publik. Länk för vårdnadshavare publiceras på hemsidan. Förhoppningsvis kan den traditionella föreställningen genomföras under våren. 

Skolavslutning 

Avslutningsceremoni hålls i varje klassrum. Länk till julhälsning, stipendieutdelningar mm publiceras på hemsidan. 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se  

Vi önskar er en trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

0 Shares:
Du kan även uppskatta