Vecka 48 år 4

Hej, 

Veckan som varit har eleverna följt enligt ordinarie schema. Nästa vecka blir dock en kortvecka då fredagen är en studiedag. 
 
Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.  
 
Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Kortvarig infektion 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

Långvarig infektion 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid– 19 och du uppvisar symtom eller om du uppvisar symtom i mer än 24 timmar trots att ingen i din närhet testats positivt för Covid– 19, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan feber innan återgång till skolan. 

– Barn som har varit hemma från skolan i 7 dygn för en infektion och som har tillfrisknat kan gå tillbaka till skolan. Det gäller även om de skulle ha kvar milda symtom som till exempel lätt snuva eller hosta.  

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 
 
Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 
 
Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober. Även veckorna efter novemberlovet har vi sett en viss ökning i några utav våra klasser, med indikationer om pågående återgång, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 
 
Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 
 
I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier (med reservation för ändringar) 
 
Informationsmöte för sökande elevers vårdnadshavare inför år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras digital. Länk publiceras på hemsidan. 
 
Kvarstående turneringar / friluftsdagar innan jul. 

SM- turneringar har skjutits upp tillsvidare. Även interna skolturneringar / friluftsdagar ställs in eller justeras till genomförande i ordinarie undervisningsgrupper. 
 
Luciafirande 

Länk publiceras på hemsidan för vårdnadshavare. Skolans elever firar med fika och tittar på sina smartboards i respektive klassrum. 
 
Rörelseverk år 9 

Genomförs med begränsad publik. Länk för vårdnadshavare publiceras på hemsidan. Förhoppningsvis kan den traditionella föreställningen för hela skolan och vårdnadshavare genomföras någon gång under våren. 
 
Skolavslutning 

Avslutningsceremoni hålls i varje klassrum torsdagen den 17:e december (Julavslutningen i kyrkan fredagen den 18:e december utgår). Länk till julhälsning, stipendieutdelningar mm publiceras på hemsidan under fredagen. 
 
Som vi har informerat om tidigare, beslutade Riksdagen under våren om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras. Lagen har även utvidgats till att varje enskild verksamhet kan fatta beslut om nedstängning om behov uppstår. Ni har säkert tagit del av exempel på både gymnasie- grund- och förskolor som har stängt sina verksamheter och övergått till fjärr- eller distansundervisning. Jönsbergska har redan sedan i våras en sådan beredskap och vi förbereder oss, och säkerställer förutsättningar kontinuerligt inför genomförandet av en ev nedstängning vid behov, via bla våra digitala plattformar såsom Teams och Onedrive.   
 
Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett sådant beslut (tex misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig). Vi vill däremot säkerställa att vi inför ett ev sådant beslut (myndighetsbeslut eller eget fattat beslut) är så förberedda som möjligt. 
 
Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 
 
Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 
 
Vi önskar er en trevlig helg! 

 
Läxor: 

Matematik: Nu har vi börjat med multiplikation på mattelektionerna, därför kommer vi ha ett stående veckoförhör. Eleverna kommer att förhöras på multiplikationstabellerna 1-9. 

Torsdagen den 26:e november kommer det genomföras ett prov av kapitel 2 i matematikboken. Eleverna repeterar avsnitten blandade uppgifter, träna mera, fördjupning och problemlösning (se elevplaneringen). Eleverna kan även förbereda sig genom att göra övningsprovet som delades ut under veckan. 

SO: Test på torsdag 3/12 på Sveriges landskap i Seterra. Eleverna ska kunna placera ut Sveriges landskap i Seterra. Vi har övat mycket på lektionstid men kan vara bra att även träna lite hemifrån. 

https://online.seterra.com/sv

NO: Test på måndag 30/11 i fysik: Värme, kyla och väder, kap 3. Vi har övat på grundläggande frågor under lektionstid som kan vara bra att repetera hemma inför provet, samt läsa igenom kapitlet. Har någon glömt frågorna i skolan så finns de även på teams i NO-mappen. 

Svenska: Stavningsläxa och läsläxa vecka 48 

 1. glas 
 1. glass 
 1. brun 
 1. brunn 
 1. våt 
 1. vått 
 1. tal 
 1. tall 
 1. stor 
 1. snodd 
 1. slut 
 1. tack 

Läsläxa 
Läs kapitel 18 i Pojken och Tigern. 

De ska läsa hemma två gånger i veckan högt för er.   
Era barn är på olika nivåer och ni hemma får avgöra mängden text de läser, de kan läsa hela kapitlet själva eller varann rad, varannan sida eller mindre stycken. Det viktiga är att era barn läser högt och träna sin läsförmåga. Diskutera gärna kapitlet hemma. 

Engelska: Eleverna ska kunna glosorna muntligt och skriftligt. Du ska även kunna läsa och översätta texten på s. 32 (kap 10). Glosorna finns även på Teams.  

Prov 

Oktober 2020 

November 2020 

December 2020 

NO: Prov i fysik: Värme, kyla och väder, kap 3. Provet genomförs måndag 30/11 

SO: Prov i geografi: Grundkunskaper och Sveriges landskap. 4A gör det måndag 7/12, 4B tisdag 8/12. Checklista delas ut till eleverna. 

Januari 2021 

Februari 2021 

Mars 2021 

April 2021 

Maj 2021 
 
Viktiga datum 
 
4 december: studiedag 
Vecka 50: Temavecka torsdag-fredag. 
11 december: Lucia och rörelseverk 
Vecka 51: Temavecka måndag-onsdag. 
17 december: innefotbollsturnering 
18 december: julavslutning 
21 december: studiedag (kompledigt). 

0 Shares:
Du kan även uppskatta