Vecka 48 år 7

Hej alla elever och föräldrar, 

Veckorna rusar förbi och vi närmar oss julen med stormsteg. Dessförinnan har eleverna däremot en del skolarbete kvar att göra. Vi får med andra ord se till att hålla kämpaglöden uppe ett tag till innan vi välförtjänt får gå på lov. Precis som i förra veckans veckobrev ber vi er föräldrar att hjälpa era barn att planera upp studietiden med den läxläsning som behöver göras. Vid frågor i något ämne uppmanar vi eleverna att maila till respektive ämneslärare för bäst svar och återkoppling. 

Den här veckan skulle både killar och tjejer från årskurs 7 ha fått representerat skollagen i futsal, men dessvärre blev arrangemangen inställda. Vi hoppas att nya möjligheter till detta snart dyker upp igen! 

I veckan har även rådsrepresentanterna varit på möte i sina respektive råd och de punkter som togs upp på mötena har rådsrepresentanterna fått lyfta i sina klasser under BAS-rådet som hölls under fredagseftermiddagen. Där fick representanterna även med sig nya förslag och idéer från klassen som de tar med sig till nästa möte som äger rum nästkommande termin under v.5. 

Vi påminner även om att eleverna har studiedag nästa fredag den 4/11. 

Information från skolledningen: 

Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.  

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Kortvarig infektion 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

Långvarig infektion 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid– 19 och du uppvisar symtom eller om du uppvisar symtom i mer än 24 timmar trots att ingen i din närhet testats positivt för Covid– 19, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan feber innan återgång till skolan. 

– Barn som har varit hemma från skolan i 7 dygn för en infektion och som har tillfrisknat kan gå tillbaka till skolan. Det gäller även om de skulle ha kvar milda symtom som till exempel lätt snuva eller hosta.  

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober. Även veckorna efter novemberlovet har vi sett en viss ökning i några utav våra klasser, med indikationer om pågående återgång, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier (med reservation för ändringar) 

Informationsmöte för sökande elevers vårdnadshavare inför år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras digital. Länk publiceras på hemsidan. 

Kvarstående turneringar / friluftsdagar innan jul. 

SM- turneringar har skjutits upp tillsvidare. Även interna skolturneringar / friluftsdagar ställs in eller justeras till genomförande i ordinarie undervisningsgrupper. 

Luciafirande 

Länk publiceras på hemsidan för vårdnadshavare. Skolans elever firar med fika och tittar på sina smartboards i respektive klassrum. 

Rörelseverk år 9 

Genomförs med begränsad publik. Länk för vårdnadshavare publiceras på hemsidan. Förhoppningsvis kan den traditionella föreställningen för hela skolan och vårdnadshavare genomföras någon gång under våren. 

Skolavslutning 

Avslutningsceremoni hålls i varje klassrum torsdagen den 17:e december (Julavslutningen i kyrkan fredagen den 18:e december utgår). Länk till julhälsning, stipendieutdelningar mm publiceras på hemsidan under fredagen. 

Som vi har informerat om tidigare, beslutade Riksdagen under våren om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras. Lagen har även utvidgats till att varje enskild verksamhet kan fatta beslut om nedstängning om behov uppstår. Ni har säkert tagit del av exempel på både gymnasie- grund- och förskolor som har stängt sina verksamheter och övergått till fjärr- eller distansundervisning. Jönsbergska har redan sedan i våras en sådan beredskap och vi förbereder oss, och säkerställer förutsättningar kontinuerligt inför genomförandet av en ev nedstängning vid behov, via bla våra digitala plattformar såsom Teams och Onedrive.   

Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett sådant beslut (tex misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig). Vi vill däremot säkerställa att vi inför ett ev sådant beslut (myndighetsbeslut eller eget fattat beslut) är så förberedda som möjligt.  

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

Vi önskar er en trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

Läxor: 

Idrott 

Spanska: På onsdag v.49 kommer eleverna att genomföra ett test i hör- och läsförståelse. Under måndagens lektion kommer eleverna att få träna på dessa delar och lära sig olika strategier för att utveckla denna förmåga. Läxa är att läsa igenom punkterna “För att bli bättre på att lyssna och läsa” i dokumentet “Utvecklingstips för att bli bättre på spanska” som finns på Teams. Med fördel tränar man även på dessa punkter för att ge sig själv de allra bästa förutsättningarna att lyckas bra på testet. 

Tyska: Onsdag vecka 49, den 3 december, ska det skriftliga arbetet kring temat “jul” lämnas in. Måndag vecka 50, den 7 december, kommer vi att testa av läsförståelse inom samma område. 

Engelska: Oregelbundna verb, ligger på Teams till måndag v.50 (den 7/12). 

Svenska:   

Matematik: Kapiteltest 3.5 på onsdag. Även tidigare delar i kapitlet kommer att dyka upp på testet. 

NO: Eleverna ska göra ett arbete om tekniska system på lektionstid v48-49, det ska lämnas in på tisdag v49. Är man sjuk så finns genomgången av tekniska system på teams, samt ett häfte som man kan hämta hos mig och man kommer även att kunna hitta uppgiften där på tisdag. Häftet finns även på ljudfil på följande sida: https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/182 

SO: Eleverna har prov på etik och moral på torsdag v.49. Plugga på häftet.  

Vi önskar er alla en trevlig första adventshelg!  

/Patrik, Lisen, Joel och Alex 

  
Viktiga datum 
4 dec: Studiedag.  
11 dec: Luciafika efter lunch 
v.51: Temavecka måndag-torsdag, (OBS! Kl. 9.00 – 15.00).   
17 dec: Avslutningsceremoni i respektive basrum. 
18 dec: Kyrka utgår, jullov  

21 dec: Studiedag (kompledigt). 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 23 – år 7

Hej alla elever och föräldrar! Nedan följer information för återstående dagar av terminen. Volleybolldag 8 juni – klockan…