Vecka 49 – år 5

Hej elever och föräldrar 

Stafettdans 

På måndag har båda klasserna idrottslektion parallellt. Då kommer eleverna att visa upp sina stafettdanser för varandra. Eleverna har varit duktiga och tränat hårt på lektionerna.  

Luciafirande 

Onsdagen den 9:e december genomför vi ett genrep utan Luciakläder. Se till att träna på alla dikter och låtar.  

Torsdagen den 10:e december spelar vi in luciatåget mellan 8.20-9.30. Är man ombytt så kan man komma 8.20 annars är det samling 08.00. Ordinarie lektioner startar 10.00.    

Ämnesuppdatering So  

På måndag är det dags för SO-prov och all info finns även ute på Teams. 

 
 
Sista veckorna 

De sista veckorna kommer se lite annorlunda mot vad det var tänk från början. På grund av Coronaviruset har vi strukit allt där vi samlas i större grupper. Därför är fotbollsturneringen inställd och lucia, rörelseverk och julavslutningen kommer genomföras i annan form. 

Vi följer ordinarie schema hela nästa vecka fram till efter matematiken på fredag (11 december). Då börjar temaveckan och år 5 träffas i basrummet för luciamys. Dagen avslutas klockan 14.00. 

Vecka 51 från måndag till torsdag är starttiden 8.30 och sluttiden 14.30. Vi avslutar veckan på torsdag eftermiddag med en julavslutning i klassrummet. Den ordinarie julavslutningen på fredag 18:e december är inställd. 

Träningskläder 

Nu har träningskläderna äntligen kommit! Utlämningen sker till eleverna fredagen den 11 november på BAS-tiden. Som vi meddelat tidigare är dessvärre leveranstiden för en del produkter försenade och beräknas levereras till oss under februari månad 2021. Om produkter är inringade på den blankett som medföljer i påsarna som produkterna är paketerade i, är det dessvärre sådana produkter med en försenad leveranstiden. Vi beklagar den försenade leveranstiden och garanterar att dessa produkter delas ut till eleverna så fort de levereras till oss på skolan! Vid frågor gällande träningskläderna vänligen kontakta: alex.tapia@jonsbergska.se . 

Läxor          

Engelska –        

Silvies grupp: Läxa till fredag v.50 då eleverna ska repetera glosorna från v.46–49. De skriver de hemma men de ska bara förhöras muntligt. Eleverna har fått ut ett papper och läxan finns även på Teams. 

Luisas grupp: Läxa till fredag v.50 är glosorna och text från sida 25 “I want to be a chef”. 

Matematik –     

Multiplikationsförhör på fredagar. Tabellerna 1–9.       

Lucia –  

Eleverna behöver träna lite extra på låtarna Sankta Lucia och Så mörk är natten. Luciahäftet med alla låter finns att hitta i mappen musik på Teams. 

Prov 

So – måndag 7 december. 

  
Viktiga datum 
V.49 – 4 december: Studiedag 
V.50: Temavecka från fredag lunch. Efter ordinarie schema fram till lunch.      
V.50 – 11 december: Lucia och rörelseverk      
V.51: Temavecka måndag till onsdag      
V.51 – 17 december: Innefotbollsturnering      
V.51 – 18 december: Julavslutning      
V.52 – 21 december: Studiedag (kompledigt)      

 Information från skolledningen (från tidigare veckobrev) 

Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska. 

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att: 
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider  
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt 
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan 
• Stanna hemma om vi är sjuka 
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa! 

• Minimera onödiga sociala kontakter. 

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Kortvarig infektion 

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa. 

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar. 

Långvarig infektion 

– Om någon i din närhet testats positivt för Covid– 19 och du uppvisar symtom eller om du uppvisar symtom i mer än 24 timmar trots att ingen i din närhet testats positivt för Covid– 19, ber vi dig stanna hemma i minst 7 dagar varav dina sista två frånvarodagar utan feber innan återgång till skolan. 

– Barn som har varit hemma från skolan i 7 dygn för en infektion och som har tillfrisknat kan gå tillbaka till skolan. Det gäller även om de skulle ha kvar milda symtom som till exempel lätt snuva eller hosta. 

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer: 

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid. 

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt. 

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar. 

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar. 

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv. 

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning. 

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning. 

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa. 

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober. Även veckorna efter novemberlovet har vi sett en viss ökning i några utav våra klasser, med indikationer om pågående återgång, vilket signalerar om att ni därhemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Än så länge har vi inte vetskap om något bekräftat fall av Coronasmitta bland våra elever under pågående verksamhet. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer! 

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga. sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro. 

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier (med reservation för ändringar) 

Informationsmöte för sökande elevers vårdnadshavare inför år 4 ht-21. 

Kommer att genomföras digital. Länk publiceras på hemsidan. 

Kvarstående turneringar / friluftsdagar innan jul. 

SM- turneringar har skjutits upp tillsvidare. Även interna skolturneringar / friluftsdagar ställs in eller justeras till genomförande i ordinarie undervisningsgrupper. 

Skolavslutning 

Avslutningsceremoni hålls i varje klassrum torsdagen den 17:e december (Julavslutningen i kyrkan fredagen den 18:e december utgår). Länk till julhälsning, stipendieutdelningar mm publiceras på hemsidan under fredagen. 

Som vi har informerat om tidigare, beslutade Riksdagen under våren om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev. nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev. samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras. Lagen har även utvidgats till att varje enskild verksamhet kan fatta beslut om nedstängning om behov uppstår. Ni har säkert tagit del av exempel på både gymnasie- grund- och förskolor som har stängt sina verksamheter och övergått till fjärr- eller distansundervisning. Jönsbergska har redan sedan i våras en sådan beredskap och vi förbereder oss, och säkerställer förutsättningar kontinuerligt inför genomförandet av en ev. nedstängning vid behov, via bl.a. våra digitala plattformar såsom Teams och Onedrive. 

Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett sådant beslut (tex misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig). Vi vill däremot säkerställa att vi inför ett ev. sådant beslut (myndighetsbeslut eller eget fattat beslut) är så förberedda som möjligt. 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

Vi önskar er en trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

Trevlig helg   

Frida, Haggis, Johan, Silvie och Victor 

0 Shares:
Du kan även uppskatta