Vecka 5 år 7

Hej alla glada elever och föräldrar, 

Skolvardagen rullar på. Just nu är det härliga raster med massa snö, det gäller att klä på sig ordentligt i kylan framförallt med tanke på att man som elever förväntas gå ut på alla raster som är längre än 10 minuter. 

Många av våra elever får skjuts till skolan och det blir lätt lite kaos på den övre parkeringen varje morgon/eftermiddag när elever släpps av/hämtas. Det är många arbetsplatser i huset vars personal använder parkeringen dagligen och behöver komma fram med sina bilar. Vi ber er vänligen att släppa av ert barn uppe vid busshållplatsen som har en längre avsläppningsplats som får användas till detta. Man kan även släppa av sitt barn vid den nedre parkeringen, där det oftast är mycket lugnare. 

Idrott 

Vi kommer även nästa vecka att förlägga lektionerna i mental träning i klassrummet. Detta för att hinna gå igenom och repetera alla frågor inför provet vecka 7.  
Nu ligger också instuderingsfrågor till provet och texthäfte ute på Teams.  

Läxor: 

NO: Blodet s.161-167, (176-177) torsdag 11/2 för 7a resp. fredag 12/2 för 7b. 

Spanska: Prov onsdag 10/2 på kapitel 14-16 i Vale 7. Checklista till provet finns på Teams. 

Tyska: Glosor kapitel 7 (2), se glosor.eu.  
Lär dig possesivpronomen unser/unsere, euer/euere.  
Läs, lyssna på och översätt kapitel 7C. 

Engelska: Läsning i Wimpy Kid till s.150 (Patrik och Katjas grupp). 

So: Eleverna ska vara klara med fråga 1-4 på pappret “inför provet i samhällskunskap”. Alla elever som varit i skolan har även fått en genomgång av dessa. Under vecka 6 så färdigställer vi frågorna 5-10 och har genomgång på dessa. Hinner man inte detta i skolan så är det läxa under veckan.  

Information från skolledningen med anledning av Covid– 19 

Under de senaste veckorna har enstaka fall av Covid– 19 konstaterats bland skolans elever, vårdnadshavare och personal.  

I skrivande stund har skolan vetskap om totalt tre bekräftade elevfall, varav två i närtid dock inte ifrån samma årskurs.  

I dessa förekommande fall kan ingen smitta härledas till skolmiljön, smittan spåras istället till miljöer utanför skolan.  

Vi vill i och med denna skrivelse informera och uppmana till extra aktsamhet.  

På förekommen anledning vill vi uppmana till att noga följa de rekommendationer som utfärdas samt uppmana till skärpt uppmärksamhet på symptom.  

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt). 

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida Uppdatering 25/1: Covid-19 – Jönsbergska (jonsbergska.se), på Norrköpings kommunshemsida  Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping samt 1177 Vårdguiden. 

Hör gärna av er till oss vid frågor inte besvaras i ovan länkar. 

Trevlig helg! 

Patrik Jönsson, rektor 

Prov  

Februari 2021  
 

Vecka 6 

Spanska onsdag 10/2 

NO: Blodet s.161-167, (176-177) torsdag 11/2 resp. fredag 12/2 

Vecka 7 

SO: Lag och Rätt. Tisdag 16/2 för 7B och onsdag 17/2 för 7A.  
Idrott: Mental träning. Tisdag 16/2 för 7B och fredag 19/2 för 7A. 

  
Mars 2021  

Vecka 9 

Engelska – grammatikprov tisdag 2/3 (Sophias grupp)  

Tyska onsdag 3/3 

Vecka 10 

Tyska måndag 8/3   
Biologi tisdag 9/3 

Vecka 12 

Spanska onsdag 24/3 

Matematik fredag 26/3 (+ måndag 29/5) 

April 2021  
  

Maj 2021  

Vecka18 

Spanska onsdag 5/5 
Tyska onsdag 5/5 

Vecka 21 
Tyska måndag 24/5 

Matematik onsdag och fredag 28/5 

Trevlig helg önskar vi handledare i år 7! 

/Patrik, Lisen, Joel och Alex 

Viktiga datum under vt-21 

v.8: Sportlov  

10 mars: Föräldramöte  

12 mars: Studiedag  

15 mars: Vinterfriluftsdag  

29 – 30 mars: Prao  

v.14: Påsklov  

v.15: Tema  

14 maj: Klämdag (ledigt) 

19 maj: Friidrottsdag 

v.22: Temavecka  

7 juni: Volleybollturnering  

8 juni: Fotbollsturnering  

9 juni: Skolavslutning   

0 Shares:
Du kan även uppskatta