Vecka 7 år 6

Hej! 

Nytt schema 

På grund av ett lärarbyte i en annan årskurs så har eleverna efter sportlovet (v.9) har eleverna på skolan nya scheman. Dessa ligger på Teams i mappen “Allmänt” sedan “Nya schema”. Det är just nu enbart torsdagens SO-lektion för 6A som flyttas ned med 10 minuter, men dubbelkolla gärna inför skolstarten igen så att inget nytt tillkommit.  

Teams 
Som situationen är just nu med Corona så är det flera som är hemma med milda symtom. Vår ambition är att lägga ut så mycket information löpande på Teams som möjligt för att de som är hemma ska kunna arbeta med det vi gör i skolan. Se “inlägg” och “filer” under respektive ämne.  

Uppdaterad information från skolledningen med anledning av Covid- 19

Under de senaste veckorna har enstaka fall av Covid- 19 konstaterats bland skolans elever, vårdnadshavare och personal.

I skrivande stund har skolan vetskap om totalt sju bekräftade fall, varav två under förra veckan.

I inget av hittills kända fall kan smitta härledas till skolmiljön, smittan spåras istället till miljöer utanför skolan.

Vi vill i och med denna skrivelse informera och uppmana till extra aktsamhet.

På förekommen anledning vill vi uppmana till att noga följa de rekommendationer som utfärdas samt uppmana till skärpt uppmärksamhet på symptom. 

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt).

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida Uppdatering 25/1: Covid-19 – Jönsbergska (jonsbergska.se), på Norrköpings kommunshemsida  Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping samt 1177 Vårdguiden.

Hör gärna av er till oss vid frågor som inte besvaras i ovan länkar.

Extra information och rekommendationer inför Sportlovet  

Nästa vecka är det dags för sportlov! Om ni planerar en resa utomlands ber vi er uppmärksamma gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rekommendationerna säger att alla som varit utomlands och reser in i Sverige ska stanna hemma i minst 7 dagar och undvika nära kontakter med andra.

Om man har varit utomlands de senaste 14 dagarna gäller följande:

•kontakta din vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst

•stanna hemma i minst sju dagar

•undvik kontakt med andra

•gör en ny provtagning efter fem dagar

Detta gäller även om man inte har något symtom på covid-19 samt om man blivit vaccinerad mot covid-19.

Mer information hittar du här:

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Provtagning i Östergötland – 1177 Vårdguiden

Tack för ett gott samarbete!

Vi önskar alla en trevlig helg och ett härligt Sportlov!

Patrik Jönsson, rektor

Romme 
Beslut om skidresan kommer bli av är ej taget. Det som däremot är klart är att inga föräldrar kommer ges möjlighet att åka med på våra bussar. Eventuella betalningar som är genomförda kommer såklart betalas tillbaka.  

Restriktioner vid årets Rommeresa

Vår förhoppning är att fortsatt kunna genomföra årets vinterfriluftsdag vid Romme Alpin på ett säkert sätt och med restriktioner. Däremot vill vi redan nu meddela att vi har beslutat att årets resa kommer att genomföras utan vårdnadshavares medverkan, då vi ser risker med att blanda elever och vårdnadshavare under transporten. De vårdnadshavare som har anmält sig och betalat sin medverkan kommer erhålla återbetalning för utebliven resa inom kort. Vi beklagar att vi behöver vidta denna åtgärd men hoppas på er förståelse och att vi kan erbjuda vårdnadshavare medföljande 2022. Vi har fått frågor om vårdnadshavares möjlighet till egen transport upp till Romme Alpin, vilket givetvis är möjligt och ett ställningstagande upp till varje enskild individ. För de elever som åker skidor för första gången arrangeras skidskola och andra aktiviteter på plats vid Romme Alpin. De vårdnadshavare som ev känner oro för sina barns medverkan ombeds kontakta handledare för dialog. Medverkan vid vinterfriluftsdagen är frivillig och möjlighet till studier på skolan finns för de som önskar. För att underlätta planeringen utav vinterfriluftsdagen så ber vi vårdnadshavare för de elever som inte väljer att åka med upp till Romme, att meddela detta via mail till: christoffer.hagsell@jonsbergska.se senast den 5/3.

Vi vill understryka att förhoppningen i skrivande stund är att fortsatt kunna genomföra vinterfriluftsdagen enligt ovan med reservationer för ändringar beroende på utvecklingen framåt.   

Tack för er förståelse!

Trevlig helg!

Patrik Jönsson, rektor

Välkomna tillbaka efter lovet!   

Vi önskar er en trevlig helg! 

Sophia, Joel, Katja och Eva 

Läxor 

Spanska: Ingen ny läxa till v.9. 

Tyska: Vi flyttar fram provet till onsdag v. 9. Eleverna har checklista samt häften med fraser, ligger även på teams.  Läxa till v. 9 – repetition. 

Engelska och SO 
 
Svenska:  

Prov 

Februari 2021 
 
Vecka 7 
 

Vecka 9 

3/3 Tyskaprov 

 
Mars 2021 

Vecka 12 
22/3: SO-prov  
26/3: Matematikprov  

April 2021 

Vecka 17 

28/4: Spanskaprov 

Maj 2021 

Vecka 21 

17/5: SO-prov 
28/5: Matematikprov 

 
Viktiga datum 

v. 8        sportlov 

v. 10      12/3 studiedag 

v. 13      2/4 långfredag 

v. 14      påsklov  

v. 15      temavecka 

v. 19      13-14/5 lovdagar 

v. 22      temavecka 

v. 23      9/6 skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta