Vecka 7 år 7

Hej alla elever och föräldrar, 

Nu är sportlovet väldigt nära och vi vill berömma eleverna för deras insatser här på skolan så här långt in på vårterminen. Bra kämpat allesammans! 

Som vi informerat om tidigare är dessvärre inte Joel kvar hos oss efter sportlovet vilket även kommer att medföra en del få schemaförändringar för både klass 7A och klass 7B. På bastiden under fredagen den 19/2 får eleverna ut sina nya scheman i pappersformat och vi vill även uppmärksamma er på att det nya schemat även läggs ut på Jönsbergska-appen under fredagen den 19/2. Vi ber er uppmärksamma att för 7B så börjar veckan med no-labb och det är grupp 2 som har labb direkt efter lovet. (Det är grupp 2 även för 7A, men labb-tillfället är fortsättningsvis på torsdag eftermiddag för 7A). 

Precis som IUP-samtalen kommer även terminens föräldramöte, som står inskrivit den 10 mars i kalendariet, att genomföras digitalt den här gången. Hur vi kommer att genomföra föräldramötet ber vi om att få återkomma med i nästkommande veckobrev som skickas ut fredag v.9. 

Idrott 

Tisdag vecka 9 genomför årskurs 7 årets handbollsturnering. Samling kl. 8.10 på läktaren, ombytt och klar. Ordinarie idrottslektion utgår. 

Restriktioner vid årets Rommeresa 

Vår förhoppning är att fortsatt kunna genomföra årets vinterfriluftsdag vid Romme Alpin på ett säkert sätt och med restriktioner. Däremot vill vi redan nu meddela att vi har beslutat att årets resa kommer att genomföras utan vårdnadshavares medverkan, då vi ser risker med att blanda elever och vårdnadshavare under transporten. De vårdnadshavare som har anmält sig och betalat sin medverkan kommer erhålla återbetalning för utebliven resa inom kort. Vi beklagar att vi behöver vidta denna åtgärd men hoppas på er förståelse och att vi kan erbjuda vårdnadshavare medföljande 2022. Vi har fått frågor om vårdnadshavares möjlighet till egen transport upp till Romme Alpin, vilket givetvis är möjligt och ett ställningstagande upp till varje enskild individ. För de elever som åker skidor för första gången arrangeras skidskola och andra aktiviteter på plats vid Romme Alpin. 

De vårdnadshavare som ev känner oro för sina barns medverkan ombeds kontakta handledare för dialog. Medverkan vid vinterfriluftsdagen är frivillig och möjlighet till studier på skolan finns för de som önskar. För att underlätta planeringen utav vinterfriluftsdagen så ber vi vårdnadshavare för de elever som inte väljer att åka med upp till Romme, att meddela detta via mail till: christoffer.hagsell@jonsbergska.se senast den 5/3. Vi vill understryka att förhoppningen i skrivande stund är att fortsatt kunna genomföra vinterfriluftsdagen enligt ovan med reservationer för ändringar beroende på utvecklingen framåt. 

Tack för er förståelse! 

Vi handledare i år 7 önskar er ett skönt och välförtjänt sportlov!  

/Patrik, Lisen, Joel, Anna och Alex 

Uppdaterad information från skolledningen med anledning av Covid– 19  

Under de senaste veckorna har enstaka fall av Covid- 19 konstaterats bland skolans elever, vårdnadshavare och personal. I skrivande stund har skolan vetskap om totalt sju bekräftade fall, varav två under förra veckan. I inget av hittills kända fall kan smitta härledas till skolmiljön, smittan spåras istället till miljöer utanför skolan. Vi vill i och med denna skrivelse informera och uppmana till extra aktsamhet. På förekommen anledning vill vi uppmana till att noga följa de rekommendationer som utfärdas samt uppmana till skärpt uppmärksamhet på symptom. Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt).  

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida Uppdatering 25/1: Covid-19 – Jönsbergska (jonsbergska.se), på Norrköpings kommunshemsida  Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping samt 1177 Vårdguiden.  

Hör gärna av er till oss vid frågor som inte besvaras i ovan länkar.  

Extra information och rekommendationer inför Sportlovet    

Nästa vecka är det dags för sportlov! Om ni planerar en resa utomlands ber vi er uppmärksamma gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rekommendationerna säger att alla som varit utomlands och reser in i Sverige ska stanna hemma i minst 7 dagar och undvika nära kontakter med andra.   

Om man har varit utomlands de senaste 14 dagarna gäller följande:   

•kontakta din vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst  

•stanna hemma i minst sju dagar  

•undvik kontakt med andra  

•gör en ny provtagning efter fem dagar  

Detta gäller även om man inte har något symtom på covid-19 samt om man blivit vaccinerad mot covid-19.   

Mer information hittar du här:   

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  

Provtagning i Östergötland – 1177 Vårdguiden  

Tack för ett gott samarbete!  

Vi önskar alla en trevlig helg och ett härligt Sportlov!  

Patrik Jönsson, rektor  

Läxor:  

Engelska: Grammatikprov tisdag 2/3 (Sophias grupp). Repetera Wimpy Kid till måndag v.9, under lektionerna mån + tis skriver eleverna en text om boken (Patrik och Katjas grupp).  

Spanska: Ingen ny läxa till v.9. De elever som har komplettering från provet på kapitel 14-16 i Vale 7 får möjlighet att göra det på stugan på torsdag v.9. Omdömen från proven finns på Nova 2.0.  

Tyska: Läs på inför kommande prov! Kapitel 6-7. Läs och lyssna på texter, repetera glosor och läs på grammatiken i arbetshäftet vi arbetat med. Nu finns även en grammatiköversikt delad på Teams under moderna språk, tyska, ABB 3. Se fullständig checklista inför prov i ABB:n på Nova (under fliken redovisningsform).  

Prov   
Mars 2021   

Vecka 9  

Engelska – grammatikprov tisdag 2/3 (Sophias grupp)   

Tyska onsdag 3/3. Läs- och hörförståelse  

Vecka 10  

Tyska måndag 8/3. Skriv.   
Biologi tisdag 9/3  

Vecka 12  

Spanska onsdag 24/3  

Matematik fredag 26/3 (+ måndag 29/5)  

April 2021 
 

Maj 2021   

Vecka18  

Spanska onsdag 5/5  
Tyska onsdag 5/5  

Vecka 21  
Tyska måndag 24/5  

Matematik onsdag och fredag 28/5 

Viktiga datum under vt-21  

v.8: Sportlov   

10 mars: Föräldramöte   

12 mars: Studiedag   

15 mars: Vinterfriluftsdag   

29 – 30 mars: Prao   

v.14: Påsklov   

v.15: Tema   

14 maj: Klämdag (ledigt)  

19 maj: Friidrottsdag  

v.22: Temavecka   

7 juni: Volleybollturnering   

8 juni: Fotbollsturnering   

9 juni: Skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 23 – år 7

Hej alla elever och föräldrar! Nedan följer information för återstående dagar av terminen. Volleybolldag 8 juni – klockan…