Vecka 7 år 8

Hej! 

Nu är vi framme vid ett efterlängtat sportlov där vi kan ladda batterierna för att kämpa vidare med våra studier.  

Idrott 

Fredag vecka 9 genomför årskurs 8 årets handbollsturnering. Samling kl. 13.40 på läktaren, ombytt och klar. Ordinarie idrottslektion utgår. 

Information från skolledningen med anledning av Covid– 19 

Under de senaste veckorna har enstaka fall av Covid- 19 konstaterats bland skolans elever, vårdnadshavare och personal.  

I skrivande stund har skolan vetskap om totalt sju bekräftade fall, varav två under förra veckan.  

I inget av hittills kända fall kan smitta härledas till skolmiljön, smittan spåras istället till miljöer utanför skolan. Vi vill i och med denna skrivelse informera och uppmana till extra aktsamhet.  

På förekommen anledning vill vi uppmana till att noga följa de rekommendationer som utfärdas samt uppmana till skärpt uppmärksamhet på symptom.  

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt). 

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida Uppdatering 25/1: Covid-19 – Jönsbergska (jonsbergska.se), på Norrköpings kommunshemsida  Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping samt 1177 Vårdguiden

Hör gärna av er till oss vid frågor som inte besvaras i ovan länkar. 

Extra information och rekommendationer inför Sportlovet   

Nästa vecka är det dags för sportlov! Om ni planerar en resa utomlands ber vi er uppmärksamma gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rekommendationerna säger att alla som varit utomlands och reser in i Sverige ska stanna hemma i minst 7 dagar och undvika nära kontakter med andra.  

Om man har varit utomlands de senaste 14 dagarna gäller följande:  

  • kontakta din vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst 
  • stanna hemma i minst sju dagar 
  • undvik kontakt med andra 
  • gör en ny provtagning efter fem dagar 

Detta gäller även om man inte har något symtom på covid-19 samt om man blivit vaccinerad mot covid-19.  

Mer information hittar du här:  

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Provtagning i Östergötland – 1177 Vårdguiden 

Tack för ett gott samarbete! 

Vi önskar alla en trevlig helg och ett härligt sportlov! Patrik Jönsson, rektor. 
 
Restriktioner vid årets Rommeresa 

Vår förhoppning är att fortsatt kunna genomföra årets vinterfriluftsdag vid Romme Alpin på ett säkert sätt och med restriktioner. Däremot vill vi redan nu meddela att vi har beslutat att årets resa kommer att genomföras utan vårdnadshavares medverkan, då vi ser risker med att blanda elever och vårdnadshavare under transporten. De vårdnadshavare som har anmält sig och betalat sin medverkan kommer erhålla återbetalning för utebliven resa inom kort. Vi beklagar att vi behöver vidta denna åtgärd men hoppas på er förståelse och att vi kan erbjuda vårdnadshavare medföljande 2022. Vi har fått frågor om vårdnadshavares möjlighet till egen transport upp till Romme Alpin, vilket givetvis är möjligt och ett ställningstagande upp till varje enskild individ. För de elever som åker skidor för första gången arrangeras skidskola och andra aktiviteter på plats vid Romme Alpin. De vårdnadshavare som ev känner oro för sina barns medverkan ombeds kontakta handledare för dialog. Medverkan vid vinterfriluftsdagen är frivillig och möjlighet till studier på skolan finns för de som önskar. För att underlätta planeringen utav vinterfriluftsdagen så ber vi vårdnadshavare för de elever som inte väljer att åka med upp till Romme, att meddela detta via mail till: christoffer.hagsell@jonsbergska.se senast den 5/3. 

Vi vill understryka att förhoppningen i skrivande stund är att fortsatt kunna genomföra vinterfriluftsdagen enligt ovan med reservationer för ändringar beroende på utvecklingen framåt.    

Tack för er förståelse! 

Trevlig helg! Patrik Jönsson, rektor. 

 
Läxor och prov 

Idrott:  
 
Fysik: Vecka sju är det dags för examinerande laboration för den grupp som inte genomförde laborationen under vecka sex. Läs sidorna 86 – 96 i fysikboken inför laborationen. Den 17 februari är det skriftligt prov på ljud och ljus (kapitel fyra och fem sidorna 64 – 107). Alla föreläsningar, övningsprov och planering finns på Teams.  
 

Engelska 

Silvies grupp: Under vecka 3 – 10 kommer vi att läsa och arbeta med boken “Holes”. Vi kommer att se film, ha diskussioner och arbetsområdet kommer att avslutas med en skrivuppgift. Är man sjuk eller ledig är det elevernas ansvar att se till att följa planeringen. Planeringen och frågorna finns på Teams. Måndag v.9 är sista tillfället att jobba färdigt med planeringen. Kommer man inte hinna det behöver man läsa hemma över lovet.  

Luisas grupp: Inga läxor. 

 
Moderna språk 

TyskaPå onsdag vecka 9 ska den slutgiltiga versionen av din skrivuppgift “Meine Reise ins Ausland” lämnas in. Rätta därför markeringarna i din text som du fått tillbaka. Tips för rättning finns nu upplagt på Teams under “Meine Reise ins Ausland”, sedan under mappen instruktioner. 
På onsdag påbörjar vi också de muntliga redovisningarna av arbetet. Förbered därför en muntlig presentation. Du får ha stöd av bilder för att berätta om din resa. Dock inga stödord. 

Spanska: Ingen ny läxa till v.9. De elever som har komplettering från provet på kapitel 5-8 i Vale 8 får möjlighet att göra det på stugan på torsdag v.9. Omdömen från proven finns på Nova 2.0. 

Hem- och konsumentkunskap: Läxa i ekonomi. Svara på frågorna som ni startade med under lektionen E3. Instruktionerna finns i HK-mappen- filer- Ekonomiläxa. Deadline: Grupp ett: fredag 19 februari, Grupp två: fredag 5 mars. 
 
Prov  

Februari 2021 
 
Mars 2021 
 
Vecka 9 
2/3 hemkunskapsprov grupp ett 
3/3 tyskaprov 
 
Vecka 10 
9/3 hemkunskapsprov grupp två 
 
Vecka 11 
18/3 samhällskunskapsprov  
 
Vecka 13 
29/3 spanskaprov 
31/3 matematikprov 

April 2021 
 
Maj 2021 
 
Vecka 20 
19/5 teknikprov 
20/5 historiaprov 
 
Vecka 21 
24/5 spanskaprov 
24/5 tyskaprov 
26/5 matematikprov 

Viktiga datum under vårterminen 2021 

Vecka 8: sportlov  
10 mars: föräldramöte  
12 mars: studiedag  
15 mars: vinterfriluftsdag  
Vecka 14: påsklov  
Vecka 15: temavecka  
14 maj: klämdag (ledigt) 
19 maj: friidrottsdag 
Vecka 22: temavecka  
7 juni: volleybollturnering  
8 juni: fotbollsturnering  
9 juni: skolavslutning   

0 Shares:
Du kan även uppskatta