Sök till Jönsbergska

Vecka 6 år 4

Hej på er

Den här veckan har varit en riktig vintervecka med både skidor och skridskor. Härligt att vi tajmade snön och kylan så bra! Våra fyror skötte sig kanonbra ute vid Yxbacken och det blev en toppendag. Har ni inte varit inne på vår Facebooksida ännu så gå gärna in och ta del av några fina bilder från dagen.

Nu laddar vi inför sista veckan innan sportlovet. Nästa vecka är enbart tre skoldagar, då det är prao under torsdagen och fredagen. Ni som ännu inte lämnat in er praolapp behöver göra det omgående.

På onsdag är det prov i matematik - kapitel 3. Det handlar om att läsa av klockan (digital och analog), beräkna tidsskillnader, hantera olika sätt att skriva datum, kunna avläsa och tolka linje-, stapel- och cirkeldiagram, själv kunna konstruera linje- och stapeldiagram.

Info från styrelsen:

Senaste nytt om Östgötatrafiken och Norrköpings kommun

Som vi tidigare har informerat om har Östgötatrafiken from 10 december genomfört förändringar i bussturerna 112, 115 och 117 som går till skolan. Förändringarna innebär att bussarna inte längre kör ner till vändslingan på Sprängstensgatan.

Buss 112 kör istället rakt fram mot Vrinnevisjukhuset på Gamla Övägen och 115/117 ner till höger mot Vilbergens centrum i rondellen.

Östgötatrafiken och Norrköpings kommun hänvisar därför alla resande mot Vrinnevipark till hållplatserna Thapperska skolan (112) och Topasen (115 och 117). Efter avstigning hänvisas till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.
Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu planeras att tas bort. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren. Trots förebyggande arbete och påtryckningar även inför detta läsår i vetskap om fler hyresgäster och utbildningsplatser i fastigheten går beslutet som verkställdes i december i motsatt riktning.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande.

I januari genomfördes ett möte tillsammans med Östgötatrafiken och Norrköpings kommun där den allvarliga situationen och dess konsekvenser diskuterades. Fram tills nästa möte som äger rum i början av mars ska vardera part ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen för de tillresande till fastigheten. Under tiden jobbar vi från skolans håll med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er. Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever.

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet!
I mars vet vi förhoppnings mer om hur frågan hanteras vidare!

Trevlig helg
/Patrik, Joel, Lisen, Alex och Magda

Viktiga datum

15-16/2 Prao
V.8 Sportlov
5/3 Vinterfriluftsdag i Romme
8-9/3 Studiedag
15/3 Föräldramöte
26-29/3 Temavecka
V.14 Påsklov
30/4 Ledigt - klämdag
11/5 Ledigt - klämdag
23/5 Friluftsdag
v.23 Temavecka
11/6 Volleybollturnering
12/6 Fotbollsturnering
13/6 Skolavslutning

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 5 år 4 Vecka 7 år 4 »

Per Blomberg