Sök till Jönsbergska

Vecka 43 år 4

Hej alla elever och föräldrar!

Då har våra år 4 fått genomgå sin första temavecka på skolan. Känslan och responsen från våra barn och kollegor har varit positiva. Många lärarkollegor som inte undervisat eller stött på våra barn tidigare är väldigt glada, positiva och imponerade av dem, jättekul att höra. Ta åt er, ni föräldrar, också. Under temaveckan blev det mycket kring vett etikett i vardagen, på nätet, samt introduktion av hemsidan, mejlen och Word-online. Eleverna avslutade med programmering, vilket var väldigt uppskattat av eleverna. Många sunda åsikter, erfarenheter och massa kunskaper kunde delges och tas in kring vett etikett i vardagen och på nätet, man blir imponerad. Våra år 4 har även hunnit med en badmintonturnering (enbart år 4) och spökbollturnering i fadderslingorna. Dessa aktiviteter har även dem varit otroligt uppskattat och väl genomförda av våra barn.

Information till er som åker buss till skolan på morgonen

Som ni känner till har vi under en lång tid arbetat med frågan om Östgötatrafikens beslut att flytta busshållplatsen för tillresande till fastigheten. Den tidigare vändslingan nere på Sprängstensgatan används tyvärr inte längre. Istället stannar bussen på Gamla Övägen och släpper av eleverna på ”fel sida av vägen”. Fler tillresande går efter avstigning, i vägrenen mot fastigheten. Beslutet att använda vägrenen är en stor trafikrisk både för gående och bilister. Efter avstigning hänvisas berörda till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten. Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu inte används längre. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren. Trots förebyggande arbete och påtryckningar går besluten nu tyvärr mot en förvärrad trafiksituation ur säkerhetssynpunkt.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande. Östgötatrafiken har i och med påtryckningar satt in fler turer och Tekniska kontoret har gjort justeringar vid hållplatsen, för att försvåra för passagerare att använda vägrenen eller korsa Gamla Övägen. Förändringarna är däremot långt ifrån tillräckliga!

Vid det senaste mötet med berörda parter under våren beslutades om en utvärdering av utförda åtgärder till hösten. Vi jobbar därför nu med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er. Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever. Vi bifogar länkar till Östgötatrafiken och Tekniska kontorets felanmälan. Fyll gärna i dessa länkar, hjälp oss att mobilisera och skapa opinion i frågan om en trygg resväg till skolan!

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet! Vi återkommer när vi vet mer om hur frågan hanteras vidare!

Länk till Östgötatrafikens felanmälan: https://www.ostgotatrafiken.se/kundservice/kontakta-oss/skriv-till-oss/lamna-synpunkt/

Länk till Tekniska kontorets felanmälan: https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/1/TKSTD Med vänlig hälsning och trevlig helg, Patrik Jönsson, rektor.

Halloween-disco!

Fredagen den 9:e november öppnas Jönsbergskas Café upp för Halloween-disco. Utklädnad uppmuntras där alla vampyrer, häxor och spöken är välkomna. Under kvällen anordnas disco, tävling och spökvandring m.m. Kiosken håller öppet för godsaker. Gäller för elever i årskurs 4-6 på Jönsbergska. Har du ett syskon eller en kompis som vill följa med är de också välkomna. Halloween-discot håller på mellan kl. 18:30-21:00. Inträde 20 kr, vi tar även Swish. Hoppas vi ses den 9e! /Era värdar, 8A

Efter höstlovet kommer eleverna att följa ordinarie skolschema, med start måndag den 5 november. Eleverna har även i båda klasserna fått nya sittplatser i klassrummet. Detta som ett led att lära känna andra och fler i klassen, samt svetsa samman klasserna ytterligare.

Läxor

I stående läxa ska årskurs 4 öva på multiplikationstabellen, ca. 15 minuter varje dag i en månads tid.

Vi önskar er ett kusligt och trevligt höstlov, hälsningar Sofie, Katja, Joel, Simon och Eva.

Datum att hålla reda på under höstterminen:

v. 44 höstlov.
v. 47 onsdagen den 21/11 föräldraråd kl.18.30.
v. 50 temavecka, torsdagen den 13/12 Lucia av år 5 och Rörelseverk av år 9.
v. 51 tisdagen den 18/12 fotbollsturnering, onsdagen den 19/12 Julavslutning i Matteus kyrka kl.15.30 -17.00.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 42 år 4 Vecka 45 år 4 »

Per Blomberg