Sök till Jönsbergska

Vecka 11 år 4

Hej!

Tack för gårdagens föräldamöte. Glädjande att många var där och att ni delar med er av era tankar. Samarbetet mellan oss lärare och er föräldrar är ovärderligt i arbetet med eleverna. Ett särskilt tack till föräldragruppen som fixade fika och till Sofia som tog sig an uppgiften att skriva ett mötesprotokoll. Här kommer det:

Anteckningar från föräldramötet

Kommunikation

Nova

jonsbergska punkt se snedstreck nova2

För- och efternamn för att logga in. Sedan har eleverna valt ett eget lösenord. Nova är ett bedömningsverktyg samt ett kommunikationsverktyg mellan elev-lärare och elev-lärare-förälder. Det eleven behöver utveckla dokumenteras i Nova. Då ser elev och förälder vad som behöver utvecklas.

I år 4 läggs inte fokus på att gå in på Nova och bedöma efter varje avslutad kurs. Eleverna får muntlig återkoppling kontinuerligt och kontakt tas vid behov med föräldrar. Till varje utvecklingssamtal ska alla ämnen vara bedömda och kunna ses på Nova. Kunskapskraven bedöms mellan årskurs 4 och 6. I årskurs 7 är det nya kunskapskrav som bedöms och då är det ny kursplan som följs. När eleven har loggat in ser de vilka arbetsområden och mål som är aktuella.

OneDrive används för att skriva t ex word-dokument. Där delas även papper och arbetsområden med eleverna som man jobbar med.

Pedagogerna tipsar om Jönsbergska appen. Fråga om provschemat används kom upp. Det är varje ämneslärare som har ansvar att se till att det läggs ut. Pedagoger tar gärna emot återkoppling från oss föräldrar.

Värdegrund

Båda klasserna har lite svårt med övergångar från t ex raster och byte av ämne. Eleverna behöver tänka på att räcka upp handen på lektionerna för att få bra arbetsro i klassrummet. Många är ivriga att berätta saker, vilket är bra, men det stör undervisningen. Pedagogerna upplever att många elever är behov av ett litet mellanmål för att orka hela dagen.

Eleverna har svarat på en trygghetsenkät. Där framkommer det att omklädningsrummet kan känns lite jobbigt när det är äldre samtidigt där. Arbetsron är något som båda klasserna behöver jobba med.

Det framkom att det förekommer mobiltelefoner i omklädningsrummet. Viktigt att ta kontakt med pedagogerna om det kommer till vår kännedom så fort som möjligt. Viktigt att vi föräldrar pratar med våra barn om mobilförbudet på skolan. Det går åt mycket förbrukningsmaterial. På rasterna ska alla vara ute och eventuellt hinna gå på toaletten. Det är många som inte går ut på rast. De gömmer sig på toaletten, sparkar tofflor i korridoren istället för att gå ut. Ta gärna en diskussion hemma kring vikten av luft och rörelse för att orka resten av dagen.

Praktisk information

Sjukanmälan 011-286700
Ledighetsansökan - om det överstiger 10 dagar går ansökan till rektor. Ska skickas in via papper om det gäller en hel dag eller mer. Om det gäller någon lektion går det bra att skicka mail till mentor.

Stuga och läxor - Vid sjukdom är det bäst att komma till skolan och hämta läxor. Vid planerad frånvaro sköter eleverna läxorna själva.

Elevdemokrati - rådsrepresentanter är valda. Klasserna har fått rösta på dem som de tycker passar för uppdraget. Det är omval i årskurs 7.

Skåpsnycklar är utbytta mot kodlås. Om koden eventuellt behöver bytas ut tar man kontakt med pedagogerna.

Föräldrarådsrepresentant

Representanterna skickar ut en förfrågan om det är något som vi föräldrar önskar ta upp.

Elevhälsa

Skolsköterska - Anna Strömlid
Skolläkare - Jonas Werner
Kurator – Jessica Orest (ny)
Specialpedagog – Katja Körnich
Schack DM 6/4
Finns det intresse att delta? Inbjudan skickas av förälder till skolan.

Vid datorn:
Sofia Olofsson

Läxor:

Sivies grupp har att skriva en text om hur en valfri person ser ut och vilka kläder den har på sig. Läxan ska lämnas in och även redovisas inför gruppen på torsdag v.12. Alla fick ut läxan på torsdagens engelskalektion.

Agnetas grupp har samma läxa som förra veckan i läxa samt klädord på sid. 47 i textboken.

Vi önskar alla en trevlig helg!
Sofie, Katja, Joel, Simon och Eva.

Datum att hålla reda på under vårterminen:

Vecka 15 temavecka
Vecka 16 påsklov
Vecka 17 onsdag 24/4 föräldraråd kl. 18.30
Vecka 24 onsdag 12/6 skolavslutning

Senast ändrad 2019-03-15
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 10 år 4 Vecka 12 år 4 »

Per Blomberg