Sök till Jönsbergska

Vecka 21 år 5

Hej alla barn och föräldrar!

Den här veckan har vi haft vår årliga friidrottsdag på Borgsmo. Dagen bjöd på strålande sol och många glada, ambitiösa och varma elever/personal! Helt enkelt en mycket lyckad dag! Tack till alla som deltog!

Utvärdering 

Jönsbergska Idrottsskolan sätter alltid eleverna i fokus. För att säkerställa skolans kvalité och målsättning utvärderas verksamheten ständigt. Varje år genomförs en enkätundersökning bland såväl elever, föräldrar som personal. Enkäten undersöker hur varje enskild undersökningsgrupp ser på verksamheten, vad som är bra och vad som bör förbättras. Resultatet av undersökning hjälper skolan att utvecklas, redovisar skolans kvalité, vägleder beslutsfattare, stärker kontakten mellan skolan och hemmet samt bidrar till elevernas delaktighet i verksamheten.

Länk till läsårsutvärdering för vårdnadshavare: https://www.jonsbergska.se/nova2/utvardering_foralder.php

Sista datum för att delta i läsårsutvärdering för vårdnadshavare är tisdagen den 12 juni. Tack för din medverkan!


Det börjar snart närma sig slutet för era barn i årskurs fem på Jönsbergska Idrottsskolan. I höst börjar de i 6:an vilket innebär lite nya utmaningar. Det kommer att genomföras nationella prov under hösten och våren, och där har det kommit in önskemål från er föräldrar att få ta del av de datum de kommer att genomföras. Använd länken nedan för att se vilka datum det gäller. Beträffande de muntliga proven så brukar de genomföras i möjligaste mån under den sista temaveckan innan jul.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-6/provdatum-1.163237

I höst kommer vi att vara med i en friidrottstävling (vidare information kommer i höst), så nästa torsdag kommer vi att få besök ifrån kunnig personal från Tjalve som kommer att instruera eleverna i olika friidrottsgrenar. Detta kommer att innebära att 5A kommer att sluta lite senare dock senast klockan 14.00 den dagen.

Förra fredagen fick eleverna hem ett papper som ni behöver läsa igenom angående våra rutiner rörande hantering av personuppgifter. Alla har inte returnerat detta papper påskrivet. Lämna in det snarast möjligt!

Nästa vecka är den sista ordinarie veckan för den här terminen. Veckan därefter är det temavecka. Som vanligt börjar eleverna klockan 08.30 och slutar klockan 14.30. Ytterligare information angående temaveckan kommer i nästa veckobrev.

På måndag den 28 maj kommer klass 5A att få gå hem lite tidigare på grund av omkastningar i schemat för berörd personal. Det innebär att det är hemgång för klass 5A mellan klockan 14.00 – 14.30 istället för klockan 15.00. Möjlighet finns att sitta kvar i skolans café och arbeta med skolarbete vid behov.

Ämnen

Svenska - sista uppgiften det här läsåret i svenska är att skriva en insändare om något som engagerar respektive elev. Vi har börjat den här veckan och texten ska lämnas in senast fredagen den 1 juni.

SO – Vi kommer att arbeta med rollspel kopplat till Vasatiden de sista veckorna innan sommarlovet.

Matematik – det är prov på kapitel sex på torsdag 31 maj. Repetera valda avsnitt vid behov enligt planering. Gör blandade uppgifter på s.285 - 287 och träna mer på s.289 – 290. Det finns även problemlösningsuppgifter på sidorna 291 – 294.

Vårterminen år 2018

Vecka 23. Temavecka, måndag – tisdag. Nationaldagen, onsdag. Temavecka fortsätter torsdag – fredag.
Vecka 24. Volleybollturnering, måndag. Fotbollsturnering, tisdag. Skolavslutning Matteus kyrka onsdag klockan 11.00 – 12.30. Studiedag, torsdag.

Vi önskar er en riktigt trevlig helg!
Per, Martin, Mia och Lena

Senast ändrad 2018-05-25
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 20 år 5 Vecka 22 år 5 »

Per Blomberg