Sök till Jönsbergska

Vecka 6 år 6

Hej alla elever och föräldrar!

Idrott - under nästa vecka kommer vi avsluta handbollsperioden med några miniturneringar på skolan. År 6 spelar tisdag eftermiddag fram till ordinarie sluttid 14.40. Andra årskurser spelar andra dagar, vilket medför att idrotten utgår onsdag för båda klasserna och även fredag för 6A. Istället blir det annan undervisning i klassrummet.

I engelska har vi under några veckor arbetat med temat "rich and famous", där vi bland annat har tittat på videologgar från kända youtubers. Vi tänkte avsluta det här området med att eleverna ska få möjlighet att spela in sin egen videologg. De kommer att få tre lektioner på sig och videologgen ska lämnas in senast på fredag.

Senaste nytt om Östgötatrafiken och Norrköpings kommun

Som vi tidigare har informerat om har Östgötatrafiken from 10 december genomfört förändringar i bussturerna 112, 115 och 117 som går till skolan. Förändringarna innebär att bussarna inte längre kör ner till vändslingan på Sprängstensgatan.

Buss 112 kör istället rakt fram mot Vrinnevisjukhuset på Gamla Övägen och 115/117 ner till höger mot Vilbergens centrum i rondellen.

Östgötatrafiken och Norrköpings kommun hänvisar därför alla resande mot Vrinnevipark till hållplatserna Thapperska skolan (112) och Topasen (115 och 117). Efter avstigning hänvisas till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.

Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu planeras att tas bort. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren.

Trots förebyggande arbete och påtryckningar även inför detta läsår i vetskap om fler hyresgäster och utbildningsplatser i fastigheten går beslutet som verkställdes i december i motsatt riktning.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande.

I januari genomfördes ett möte tillsammans med Östgötatrafiken och Norrköpings kommun där den allvarliga situationen och dess konsekvenser diskuterades. Fram tills nästa möte som äger rum i början av mars ska vardera part ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen för de tillresande till fastigheten. Under tiden jobbar vi från skolans håll med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er.

Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever.

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet!
I mars vet vi förhoppnings mer om hur frågan hanteras vidare!

Kalendarium Vt 18

Vecka 7

Tisdag - SO-prov kartans uppbyggnad och Europas länder, städer och bergkedjor

Vecka 8: Sportlov

Vecka 9

Tisdag: No-prov

Vecka 10

Måndag: Vinterfriluftsdag
Torsdag: Studiedag
Fredag: Studiedag

Vecka 11

Onsdag: Föräldramöte

Vecka 12v
Tisdag - SO-prov Hållbar utveckling, jordens resurser och hållbar utveckling

Vecka 13: Temavecka
Fredag: Långfredag Lov

Vecka 14: Påsklov

Vecka 15

Tisdag: NP Matematik
Torsdag: NP Matematik

Vecka 17

Onsdag: Föräldraråd

Vecka 18

Måndag, tisdag: Lov
Onsdag: NP engelska
Fredag: NP engelska

Vecka 19

Torsdag, fredag: Lov

Vecka 20

Måndag: Prao år 6
Tisdag: Prao år 6

Vecka 21

Onsdag: Friidrottsdag Borgsmo

Vecka 23: Tema
Onsdag: Lov

Vecka 24

Måndag: Volleybollturnering
Tisdag: Fotbollsturnering
Onsdag: Skolavslutning Matteus kyrka

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 5 år 6 Vecka 7 år 6 »

Per Blomberg