Sök till Jönsbergska

Vecka 35 år 7

Hej!

Den här veckan har även 7B vandrat, bra jobbat! Vi vill passa på att tacka alla föräldrar som hjälpt till och erbjudit sig att hjälpa till under våra två vandringar.

Utvecklingssamtalstider delas fortfarande ut. Meddela respektive handledare om tiden inte passar.

Viktiga datum

Skolfotografering, torsdagen den 6 september.
Skoljoggen, onsdagen den 12 september.
Föräldramöte, tisdagen den 18 september kl. 18:00.

Profilkläder

Under de första skolveckorna pågår utprovning av årets träningsprodukter. Eleverna provar ut storlekar vid tillfälle. Om vårdnadshavare vill komma och prova tillsammans med sina barn kan även detta ske under skoldagen efter kontakt med handledare. Beställningstalongen får eleverna med sig hem i samband med utprovningen, alternativt kan en tom talong skrivas ut från hemsidan. Beställningstalongen ska lämnas in senast nästa fredag 7/9. Produkter och priser se hemsidan!

Skoljoggen

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”För flickors rätt” och loppet genomförs för 36:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på pg 901126-3, bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan.

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en ca 6 km snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta 07.30 i skolans entré). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga.

Se separat artikel på hemsidan med mer detaljer kring tider och mer.

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan.

Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs.

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen Skåpsnycklarna samlas in vid start och återfås efter målgång. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema (from 11.50). Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 34 år 7 Vecka 36 år 7 »

Per Blomberg