Sök till Jönsbergska

Vecka 39 år 7

Hej!

Veckorna rullar vidare i jämn takt. Det är full aktivitet i vanlig ordning.

I SO har de jobbat med Afrika. En stor del av uppgiften består av att resonera i flera led. En klurig del för många. Träna gärna på att föra resonemang med era barn hemma. De har fått ett papper med resonemangsord och hjälp hur man kan tänka. Eleverna är uppdelade i grupper och ska muntligt redovisa det de kommit fram till. Det som kommer på geografiprovet vecka 42 ligger på Onedrive.

På engelskan jobbar eleverna med texten ”the princess” och jobbar med övningar i övningshäftet.

I matematik har eleverna denna vecka avslutat kapitel ett (statistik) och påbörjat arbetet med kapitel två (tal). Rättning och bedömning av föregående prov pågår. 

Meddelande från 7A

Efter att ha fattat beslut på föräldramötet kommer eleverna att sälja Tvättkort , fyra st/elev för 250 kronor per styck. Dessa kommer till skolan i kuvert, eleverna tar med hem och börja sälja. Broschyr medföljer och det är Tvättpunkten vid NT. Barnen har maxialt två veckor på sig att sälja dessa och pengar sätts in på klasskontot: 5323 3389795, 1000 kr/barn. Totalt tjänar klassen 7800 kronor på detta, 30 % förtjänst.

Orienteringsdag

Fredagen 4 oktober är det dags för den årliga orienteringsdagen i Vrinneviskogen. År 4-5 springer på en bana runt 2,5 km-slingan med 12 kontroller, medan år sex och sju springer runt femkilometersslingan och har 25 kontroller. Det är poängorientering där eleverna försöker ta så många kontroller som möjligt på 90 minuter.
Start och mål är vid Tjalvegården. Eleverna lämnar sin väska i skåpet på skolan och tar sig på egen hand upp till starten. De ska vara på plats minst 15 minuter innan sin starttid. Startlistor finns på anslagstavlan på skolan och hemsidan. Efter avslutat lopp går eleverna tillbaka till skolan, duschar och har de ordinarie lektioner som återstår den dagen. Obs! Inga lektioner innan orienteringen. Lärare kommer finnas på plats vid Tjalvegården och röra sig i skogen. Vi ser fram mot en härlig dag!Läxor:

Tyska:
Glosor kapitel 2c (skolämnen). Se glosor.eu. Repetition klocka. Se s. 86 i textboken, samt övning på glosor.eu.

Idrott:
Vandring: Påminner alla som inte lämnat in utvärdering av vandringen att göra det snarast. Orientering: Orienteringsdag fredag 4 oktober. Medtag klocka (ej mobiltelefon)!

Engelska :
Luisas grupp:
skriva klart skrivuppgiften ” memories” och lämna in den på tisdag vecka 40.
Silvies grupp :
Repetera oregelbundna verb till måndag v. 41. (Eftersom det är orientering fredag v.39).

Svenska:
Till nästa vecka har eleverna i läxa att läsa igenom sin kamratrespons för att sedan vid behov förbättra delar av sin novell. Inlämning sker senast under torsdagslektionen. Detta gäller både för 7A och 7B.

Spanska: - Text plus glosor (från Vale 7 - Capítulo 13) till onsdag 2/10. Glosorna finns att tillgå på OneDrive.

Fysik: eleverna har till uppgift att skriva en laborationsrapport på laboration två (se OneDrive). Rapporten ska vara inne senast två veckor efter genomförandet. Inlämningsdatum varierar beroende på grupptillhörighet och datum.

Trevlig helg önskar,
Per, Martin, Sandra, Rebecca och Lena.

Protokoll från föräldramötet med årskurs sju -- 2019-09-17

Dagordning

Friluftsdag år 7 Vandring
Friluftsdag år 8
Jönbergska skolas plan för likabehandling
Viktiga datum
Modersmålsundervisning
Föräldrarådsrepresentanter
Gemensam frågestund
Vi samlas klassvis

Friluftsdag år 7, vandringen

Vi ska vara stolta över våra barns prestation under den två dagar långa vandringen. De höll humöret uppe och stöttade varandra fint under båda dagarna. Det gick åt mycket vatten för att ta sig runt i den varierande terrängen och skiftande väderleken, i väskor som kanske inte var perfekt anpassade för elevernas kroppar. Det blev en del skratt när det i uppförsbackarna blev en del ”skalbaggar” på grund av den tunga lasten. Eleverna visade stor kämparanda och riktigt fint samarbete med tälten och matlagningen. Stor eloge till alla elever och stort tack till ni som hjälpte till att transportera gänget till och från vandringen!

Friluftsdag år 8

Nästa läsår väntar ett tredagarsäventyr och två övernattningar med paddling tillsammans! Mer information kommer självklart inför detta

Jönsbergska skolans plan för likabehandling

Varje år identifieras nya mål för skolan att arbeta med när det kommer till allas rätt till lika behandling och för att förebygga kränkningar. Likabehandlingsplanen i sin helhet finner ni på jönsbergska.se Där finnes ni även arbetsgången för när någon upplever otrygghet eller känner att de blivit utsatt för kränkande behandling.
Vi och våra barn uppmuntras att alltid kontakta skolan om det är någonting som känns tungt. Målen definierade för läsåret 2019/2020.
Personal behöver finnas synlig och närvarande i skolan café.
Arbete med att förebygga kränkningar gällande märkeskläder, sexistiska skämt samt såväl elevers som personals språkbruk.
Rastvakter på fotbollsplanen samt personal närvarande i okmkädningsrummen för att förebygga oroligheter eller konflikter.
Arbetet med fadderslingorna, relationsbyggande och samarbetsövningar/lektioner Olovligt avvikande från skolan under skoltid.
Mobilförbud på skolan – om mobiltelefon behöver användas av något skäl sker detta alltid i överenskommelse med personal. Mobil som används i tex. Omklädningsrum beslagtas och återfås genom att vårdnadshavare får hämta den på skolan.

Viktiga datum

Viktiga datum, hemuppgifter, prov osv ges info kring i klassernas veckobrev via hemsidan eller genom skolans app.

Trygghetsenkät fredag vecka 41
Temavecka IT vecka 43
Höstlov vecka 44
Temavecka tisdag vecka 50- måndag vecka 51
Julavslutning Matteus 18 december
Vårterminen startar onsdagen den 8 januari
Sportlov vecka 8
Studiedagar 27-28 februari
Romme 9 mars
Föräldramöte 11 mars

Modersmålsundervisning
Blankett för de elever som önskar modersmålsundervisning finner ni på Norrköpings Kommuns hemsida www.norrkoping.se/eforms.se/oversikt/flow/1425

Föräldrarådsrepresentanter
Föräldrarådsrepresentanter för årskurs 7 stannar Hanna och Sara

Gemensam frågestund
De elever som inte kunde deltaga på Skoljoggen vecka 38 kommer att erbjudas omspring.

Studiestugan finns tillgänglig för att arbeta extra kring skolämnena eller för att arbeta med sina hemuppgifter. Elever och personal arbetar tillsammans eller enskilt. Schema för stugan finns på jonsbergska.se

Hur mycket tid har eleverna på sig efter specialidrott på annan plats än i närheten av skolan? – Eleverna med specialidrott på NTC slutar kl 9 och det har upplevst svårt att hinna tillbaka till nästa lektion kl 10 då det finns för få duschar där. Eleverna har då möjligheten att välja att duscha på skolan istället.

Senast ändrad 2019-09-30
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 38 år 7 Vecka 40 år 7 »

Per Blomberg