Sök till Jönsbergska

Vecka 41 år 7

Hej alla elever och föräldrar!

Nedan följer information inför kommande vecka och närtid.

Läxor och prov vecka 42

SO: Geografiprov tisdag 15/10.

NO: Fysikprov 7B torsdag 17/10. Fysikprov 7A fredag 18/10.

Spanska: Eleverna ska kunna ord/meningar som handlar om att beställa glass till onsdag 16/10.

Tyska: Text och glosor kapitel 3b och 3c. Se glosor, “Kapitel 3b+3c”, på glosor.eu.

Viktiga datum

21 - 25/10 Temavecka
28/10 - 1/11 Höstlov 20/11 Föräldraråd för klassernas representanter (klockan 18.00)
10 - 13/12 och 16/12 Temavecka
17/12 Fotbollsturnering
18/12 Julavslutning Matteus kyrkan klockan 15.30-17.00

Trevlig helg önskar,
Martin, Per, Rebecca, Sandra och Lena

Vecka 40 år 7

Hej alla elever och föräldrar!

Orientering

Under fredagen den 4 oktober genomfördes den årliga orienteringsdagen, där elever från årskurs 4-7 fick visa sina kunskaper. De elever som av någon anledning inte deltog har omspring tisdagen den 8 oktober klockan 14.00. Samling vid Tjalvegården.

Idrottsundervisning

Vi påminner om att all idrottsundervisning sker inomhus från och med måndag vecka 40.

Lokaler

Vi har glädjen att meddela att skolan har förlängt hyresavtalet med Lundbergs från HT 2020! En förutsättning för denna förlängning var att skollokalerna får en rejäl uppdatering/uppfräschning utav ytskikt tillsammans med ytterligare åtgärder för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. Skolan kommer således genomgå en omfattande renovering till skolstart HT 2020, den absolut största uppdateringen utav lokalerna sedan skolan slog upp portarna år 2005. Alla delar kommer inte hinna färdigställas under nästa sommar utan punktinsatser kommer behöva göras under detta läsår för att få alla delar klara till hösten. Vi gör vårt yttersta för att renoveringen inte ska störa vår ordinarie verksamhet på något sätt, men ber er att ha överinseende med att vissa arbeten pågår parallellt med elevernas skoldagar - vilket såklart kan kräva en del flexibel hantering. Vi förbereder och informerar givetvis berörda elever här på skolan då det blir aktuellt. Vid eventuella frågetecken kontakta Patrik Andersson.

Meddelande från föräldragruppen i klass 7A

Efter att ha fattat beslut på föräldramötet kommer eleverna att sälja tvättkort, fyra st per elev för 250 kronor per styck. Dessa kommer till skolan i kuvert, eleverna tar med hem och börja sälja. Broschyr medföljer och det är Tvättpunkten vid NT. Barnen har maxialt två veckor på sig att sälja dessa och pengar sätts in på klasskontot: 5323 3389795, 1000 kr/barn. Totalt tjänar klassen 7800 kronor på detta, 30 % förtjänst.

Läxor och prov vecka 41

Spanska: Prov på capítulo 11-13 onsdag 9/10. Checklista inför provet finns på OneDrive.
Tyska: Glosor kapitel 3a (klädesplagg + tillhörande glosor). Se glosor.eu. Repetition färger. Se glosor.eu samt s. 87 i textboken. Grammatik: Lär dig byta ut der, das, die mot er, es, sie.
Engelska: Silvies grupp har glosor. Luisas grupp ska träna på oregelbundna verb. Dessa finns på OneDrive.

Vecka 42

Geografiprov tisdag 15/10.
Fysikprov 7B torsdag 17/10.
Fysikprov 7A fredag 18/10.

Viktiga datum

21 - 25/10 Temavecka 
28/10 - 1/11 Höstlov 
20/11  Föräldraråd för klassernas representanter (klockan 18.00)
10 - 13/12 och 16/12 Temavecka 
17/12 Fotbollsturnering 
18/12 Julavslutning Matteus kyrkan klockan 15.30-17.00 

Trevlig helg önskar,
Martin, Per, Rebecca, Sandra och Lena

Vecka 39 år 7

Hej!

Veckorna rullar vidare i jämn takt. Det är full aktivitet i vanlig ordning.

I SO har de jobbat med Afrika. En stor del av uppgiften består av att resonera i flera led. En klurig del för många. Träna gärna på att föra resonemang med era barn hemma. De har fått ett papper med resonemangsord och hjälp hur man kan tänka. Eleverna är uppdelade i grupper och ska muntligt redovisa det de kommit fram till. Det som kommer på geografiprovet vecka 42 ligger på Onedrive.

På engelskan jobbar eleverna med texten ”the princess” och jobbar med övningar i övningshäftet.

I matematik har eleverna denna vecka avslutat kapitel ett (statistik) och påbörjat arbetet med kapitel två (tal). Rättning och bedömning av föregående prov pågår. 

Meddelande från 7A

Efter att ha fattat beslut på föräldramötet kommer eleverna att sälja Tvättkort , fyra st/elev för 250 kronor per styck. Dessa kommer till skolan i kuvert, eleverna tar med hem och börja sälja. Broschyr medföljer och det är Tvättpunkten vid NT. Barnen har maxialt två veckor på sig att sälja dessa och pengar sätts in på klasskontot: 5323 3389795, 1000 kr/barn. Totalt tjänar klassen 7800 kronor på detta, 30 % förtjänst.

Orienteringsdag

Fredagen 4 oktober är det dags för den årliga orienteringsdagen i Vrinneviskogen. År 4-5 springer på en bana runt 2,5 km-slingan med 12 kontroller, medan år sex och sju springer runt femkilometersslingan och har 25 kontroller. Det är poängorientering där eleverna försöker ta så många kontroller som möjligt på 90 minuter.
Start och mål är vid Tjalvegården. Eleverna lämnar sin väska i skåpet på skolan och tar sig på egen hand upp till starten. De ska vara på plats minst 15 minuter innan sin starttid. Startlistor finns på anslagstavlan på skolan och hemsidan. Efter avslutat lopp går eleverna tillbaka till skolan, duschar och har de ordinarie lektioner som återstår den dagen. Obs! Inga lektioner innan orienteringen. Lärare kommer finnas på plats vid Tjalvegården och röra sig i skogen. Vi ser fram mot en härlig dag!Läxor:

Tyska:
Glosor kapitel 2c (skolämnen). Se glosor.eu. Repetition klocka. Se s. 86 i textboken, samt övning på glosor.eu.

Idrott:
Vandring: Påminner alla som inte lämnat in utvärdering av vandringen att göra det snarast. Orientering: Orienteringsdag fredag 4 oktober. Medtag klocka (ej mobiltelefon)!

Engelska :
Luisas grupp:
skriva klart skrivuppgiften ” memories” och lämna in den på tisdag vecka 40.
Silvies grupp :
Repetera oregelbundna verb till måndag v. 41. (Eftersom det är orientering fredag v.39).

Svenska:
Till nästa vecka har eleverna i läxa att läsa igenom sin kamratrespons för att sedan vid behov förbättra delar av sin novell. Inlämning sker senast under torsdagslektionen. Detta gäller både för 7A och 7B.

Spanska: - Text plus glosor (från Vale 7 - Capítulo 13) till onsdag 2/10. Glosorna finns att tillgå på OneDrive.

Fysik: eleverna har till uppgift att skriva en laborationsrapport på laboration två (se OneDrive). Rapporten ska vara inne senast två veckor efter genomförandet. Inlämningsdatum varierar beroende på grupptillhörighet och datum.

Trevlig helg önskar,
Per, Martin, Sandra, Rebecca och Lena.

Protokoll från föräldramötet med årskurs sju -- 2019-09-17

Dagordning

Friluftsdag år 7 Vandring
Friluftsdag år 8
Jönbergska skolas plan för likabehandling
Viktiga datum
Modersmålsundervisning
Föräldrarådsrepresentanter
Gemensam frågestund
Vi samlas klassvis

Friluftsdag år 7, vandringen

Vi ska vara stolta över våra barns prestation under den två dagar långa vandringen. De höll humöret uppe och stöttade varandra fint under båda dagarna. Det gick åt mycket vatten för att ta sig runt i den varierande terrängen och skiftande väderleken, i väskor som kanske inte var perfekt anpassade för elevernas kroppar. Det blev en del skratt när det i uppförsbackarna blev en del ”skalbaggar” på grund av den tunga lasten. Eleverna visade stor kämparanda och riktigt fint samarbete med tälten och matlagningen. Stor eloge till alla elever och stort tack till ni som hjälpte till att transportera gänget till och från vandringen!

Friluftsdag år 8

Nästa läsår väntar ett tredagarsäventyr och två övernattningar med paddling tillsammans! Mer information kommer självklart inför detta

Jönsbergska skolans plan för likabehandling

Varje år identifieras nya mål för skolan att arbeta med när det kommer till allas rätt till lika behandling och för att förebygga kränkningar. Likabehandlingsplanen i sin helhet finner ni på jönsbergska.se Där finnes ni även arbetsgången för när någon upplever otrygghet eller känner att de blivit utsatt för kränkande behandling.
Vi och våra barn uppmuntras att alltid kontakta skolan om det är någonting som känns tungt. Målen definierade för läsåret 2019/2020.
Personal behöver finnas synlig och närvarande i skolan café.
Arbete med att förebygga kränkningar gällande märkeskläder, sexistiska skämt samt såväl elevers som personals språkbruk.
Rastvakter på fotbollsplanen samt personal närvarande i okmkädningsrummen för att förebygga oroligheter eller konflikter.
Arbetet med fadderslingorna, relationsbyggande och samarbetsövningar/lektioner Olovligt avvikande från skolan under skoltid.
Mobilförbud på skolan – om mobiltelefon behöver användas av något skäl sker detta alltid i överenskommelse med personal. Mobil som används i tex. Omklädningsrum beslagtas och återfås genom att vårdnadshavare får hämta den på skolan.

Viktiga datum

Viktiga datum, hemuppgifter, prov osv ges info kring i klassernas veckobrev via hemsidan eller genom skolans app.

Trygghetsenkät fredag vecka 41
Temavecka IT vecka 43
Höstlov vecka 44
Temavecka tisdag vecka 50- måndag vecka 51
Julavslutning Matteus 18 december
Vårterminen startar onsdagen den 8 januari
Sportlov vecka 8
Studiedagar 27-28 februari
Romme 9 mars
Föräldramöte 11 mars

Modersmålsundervisning
Blankett för de elever som önskar modersmålsundervisning finner ni på Norrköpings Kommuns hemsida www.norrkoping.se/eforms.se/oversikt/flow/1425

Föräldrarådsrepresentanter
Föräldrarådsrepresentanter för årskurs 7 stannar Hanna och Sara

Gemensam frågestund
De elever som inte kunde deltaga på Skoljoggen vecka 38 kommer att erbjudas omspring.

Studiestugan finns tillgänglig för att arbeta extra kring skolämnena eller för att arbeta med sina hemuppgifter. Elever och personal arbetar tillsammans eller enskilt. Schema för stugan finns på jonsbergska.se

Hur mycket tid har eleverna på sig efter specialidrott på annan plats än i närheten av skolan? – Eleverna med specialidrott på NTC slutar kl 9 och det har upplevst svårt att hinna tillbaka till nästa lektion kl 10 då det finns för få duschar där. Eleverna har då möjligheten att välja att duscha på skolan istället.

Vecka 38 år 7

Hej ! Ännu en vecka har gått. Era barn kämpar på i skolan och vi vill ge dem lite extra beröm för bra engagemang den här veckan. Förra fredagen avslutades i fadderslingorna där eleverna fick i uppdrag att tillsammans bilda ett orienteringsmemory. Ett uppskattat avslut på fredagseftermiddagen. Bra jobbat alla barn!

Vi vill tacka för ett stort intresse på föräldramötet i tisdags. 

Information från skolledningen

Anna Strömlid som har arbetat som skolsköterska hos oss på Jönsbergska sedan hösten 2011, lämnar oss tyvärr till förmån för hennes huvudarbetsgivare som behöver henne på 100% framöver. Vi tackar Anna för hennes gedigna arbete och sitt engagemang som hon har tillfört oss på Jönsbergska under åren och önskar henne ett stort lycka till i framtiden. Samtidigt välkomnar vi in i personalgänget vår nya skolsköterska Hanna Lycklander. Hanna arbetar sedan tidigare på två andra grundskolor som skolsköterska och kommer att finnas hos oss på Jönsbergska på fredagar under läsåret 19/20. Hanna kommer precis som Anna att bedriva sin tidsbokning, öppna mottagning, vaccinationer och regelbundna kontroller under fredagar samtidigt som hon utöver dessa arbetsuppgifter ingår i skolans elevhälsoteam. Hanna kan ni kontakta via era handledare eller via Hannas personliga kontaktuppgifter som ni hittar på vår hemsida.

För kännedom

Onsdagen den 25 september börjar skolans idrottsförening försäljningen av luvtröjor i skolans caféteria. Det finns möjlighet att köpa tröjorna från och med onsdag 25 september och framåt. Så länge lagret räcker. Tröjorna med brodyr finns i färgerna marinblå och grå. Den grå tröjan ser ni på bilden ovan. Priset är 400 kronor. Tröjan finns i storlekarna 140, 160, XS, S, M och L.

Läxor och prov kommande vecka (vecka 39)

Matematik

Prov på kapitel ett.

Fysik

Delprov ett (sidorna 24 - 47). Se även övningsprov, föreläsning ett till fyra och övriga övningsuppgifter.

Tyska

Läxa till veckobrev 39:

Glosor och text, kapitel 2a och 2b. Se glosor kapitel 2a plus 2b på glosor.eu. Repetera dagar och tider på dygnet (s. 85 i textboken samt glosor.eu).

Spanska

Text plus glosor (från Vale 7 - Capítulo 12) till onsdag 25/9. Glosorna finns att tillgå på OneDrive.

Engelska

Silvies grupp i engelska har läxa till fre .39. De ska läsa och översätta texten på s. 86-87 i textboken och kunna glosorna muntligt och skriftligt. Läxan ligger på OneDrive. Idh: Lämna in utvärdering av vandringen senast fredag v. 39. Tänk på att utveckla dina svar, då utvärderingen är en del av bedömningen.

Trevlig helg önskar,
Per, Martin, Rebecca, Lena och Sandra

Vecka 37 år 7

Hej!

Ännu en vecka fylld med aktiviteter är till ända. Utvecklingssamtalen är i full gång och väntas pågå ytterligare i någon vecka.

På tisdag 17 september är det föräldramöte. Vi samlas i skolans café och går därefter till stora datasalen. Mötet börjar klockan 18.00. Mycket välkomna!

I SO jobbar vi med världsdelen Afrika. Vi håller just nu på att jobba med namngeografi med hjälp av seterra. Eleverna är jätteduktiga, tävla gärna mot dem hemma. Vi kommer fortsätta jobba med levnadsvillkor, natur och mycket annat som hör till världsdelen.

Just nu arbetar vi med noveller i svenska. Under nästa vecka kommer eleverna att jobba vidare med sina texter för att sedan två och två ge varandra konstruktiv kritik samt respons på texterna. Behöver man extra hjälp utöver lektionstid finns Sofie tillgänglig på stuga under nästa torsdagseftermiddag.

Eleverna har fysikprov del ett på tisdag 24 september. Information rörande provet är delgiven och finns även att tillgå under OneDrive ("Elever2006"->"NO2006"->"Fysik

Meddelande från klassföräldrar i klass 7A

Hej föräldrar klass 7A!

Nu är det dags att sätta in klasspengen för HT -19.

220 kr in på SEB konto: 5323 33 897 95.

OBS! Märk med barnens namn!
Mvh Lina Ählman, Viggos mamma.

Läxor:

Engelska:

Glosor och texten "The Party" på sidan 84 och 85. Glosorna finns på one drive Spanska år 7 - Ingen ny läxa till v.38.

Ty: Förbered en presentation av dig själv. Gör en mindmap eller liknande där du berättar så mycket som möjligt om dig själv. Utgå från text i kapitel 1c, samt häftet med verb och uttryck i grundform. Berätta lite kort om dig om din familj utifrån texten i kapitel 1c. Fokusera sedan på att berätta om vad du tycker om och vad du inte tycker om att göra. Skriv stödord och träna på att presentera dig själv utifrån stödorden.

Idh

Orientering: Medtag armbandsur till uteidrottslektionerna. Utvärdering vandring: Gå in på Nova och klicka dig in på ABB:n "Vandring år 7". Frågorna till utvärderingen hittar du under fliken "redovisningsform". Besvara frågorna skriftligt, handskrivet på papper eller dataskrivet. Det går också bra att skicka ett dokument med dina svar via mejl. Skicka då till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. OBS! Utveckla dina svar. Utvärderingen är en del av bedömningen. Lämna in senast fredag vecka 39.

Trevlig helg önskar,
Per, Sandra, Rebecca, Martin och Lena.

Viktiga datum

17/9 Föräldramöte klockan 18.00
2/10 Föräldraråd för klassernas representanter  klockan 18.00
18/9  Skoljoggen 
4/10 Orienteringsdag 
21-25/10 Temavecka 
28/10-1/11 Höstlov 
20/11 Föräldraråd för klassernas representanter(klockan 18.00
10-13/12 och 16/12 Temavecka 
17/12 Fotbollsturnering 
18/12 Julavslutning Matteus kyrkan klockan 15.30-17.00 

Vecka 36 år 7

Hej!

Nu är vi igång på riktigt med all undervisning. Eleverna har fått ut material, böcker och planeringar i vanlig ordning. Vi pratar dagligen om arbetsro och vikten av att tänka på hur man uppträder korrekt.

OBS! Föräldramöte 17/9. Det är föräldramöte tisdagen den 17 september klockan 18.00. Mycket välkommen!

Vi har ett nytt system för tider av utvecklingssamtal. Vi skickar ut en länk där ni bokar en passande tid. Om någon inte fått länken ber vi er kontakta någon av oss handledare.

Skoljoggen 2019 - onsdagen den 18 september Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”PLAY FOR PEACE - HJÄLP BARN I KRIG TILLBAKA TILL LEKEN” och loppet genomförs för 37:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan. Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en ca 6 km snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta 07.30 i skolans entré). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande samlings-, avpricknings- och starttider för skoldagen gäller (dvs skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs):

År 7 samling klockan 09.30 och start klockan 09.45.

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan. Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs. Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen. Skåpsnycklarna samlas in vid start och återfås efter målgång. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema (from 11.50). Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen.

Varmvatten - avstängning

E.on kommer att genomföra en omläggning av fjärrvärmeledningarna i närheten av fastigheten under augusti-oktober. Det innebär att de kommer att behöva stänga av varmvattnet i huset under en arbetsdag, detta kommer att ske den 11 september 2019 mellan kl. 08.00-23.00. Vi hoppas att ni har överseende med detta! Vid frågor vänligen kontakta Karolina Nygren på e.on 076-132 72 34 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läxor:

Engelska:

Silvies grupp har engläxa till fredag v.37. de ska läsa texten "When we`re not in school" på s. 82-83 i textboken och kunna glosorna. Läxan till som vanligt på OneDrive. Engelskaläxorna till Luisas grupp är läsa och kunna översätta texten: "When we´re not in school"(s.82) och tillhörande glosor.. Läxorna ligger i engelska mappenpå OneDrive.

Ty: Text kapitel 1b. Glosor kapitel 1b (se glosor.eu). Repetera frågeord (se glosor.eu eller s. 86 i textboken). Viel Glück!

Spanska år 7 - Ingen ny läxa till v.37.

Viktiga datum<br><br>
17/9 Föräldramöte <br>
2/10 Föräldraråd för klassernas representanter (klockan 18.00) <br>
18/9  Skoljoggen  <br>
4/10 Orienteringsdag  <br>
21-25/10 Temavecka  <br>
28/10-1/11 Höstlov  <br>
20/11 Föräldraråd för klassernas representanter (klockan 18.00)<br>
10-13/12 och 16/12 Temavecka  <br>
17/12 Fotbollsturnering  <br>
18/12 Julavslutning Matteus kyrkan klockan 15.30-17.00 

Vecka 35 år 7

Hej! 

Nu har andra skolveckan passerat. Klass 7A har följt ordinarie schema. Klass 7B genomförde vandringsmomentet med bravur. Mycket bra jobbat alla elever!

Böcker och material i diverse ämnen har delats ut samt att eleverna har fått sina platser i klassrummen. 7A avslutade veckan med besök på stadsbiblioteket.

Fotografering

Nästa vecka är det dags för skolfotografering. På fredag fotas 7B klockan 13.10 och 7A fotas klockan 14.00.

Ansökan inför år 4 höstterminen 2020

Vi vill påminna vårdnadshavare som har barn födda -10 och/eller vårdnadshavare som har bekanta med barn i den aktuella årsgruppen att det nu är högtid att ansöka om elevplats inför ht 2020 på Jönsbergska Idrottsskolan. Under v.42 skickas information om antagningsprocessen ut till sökande elever inför år 4 höstterminen 2020. Om sökande elever saknar information i brevlådan efter novemberlovet ombeds de kontakta Jönsbergska Idrottsskolan via mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Elevbesöken äger rum under v.46 med efterföljande informationsmöte onsdagen den 27/11. Mer information finns att läsa i brevet som skickas hem under v.42. Ansökningshandlingar finns påwww.jonsbergska.se. Varmt välkomna!

Modersmålsundervisning

De elever som är berättigade till och önskar delta i modersmålsundervisning under läsåret 19/20, ska med understöd av vårdnadshavare, enligt Norrköpings kommuns riktlinjer fylla i, skriva ut och lämna in nedan blankett till rektor på nuvarande grundskola.  (Även elever som tidigare har haft modersmålsundervisning ska fylla i och lämna in blanketten till oss). Blanketten hittar ni i följande länk: https://norrkoping.eforms.se/oversikt/flow/1425

Träningskläder

Utprovningen av årets träningsprodukter är i full gång. Eleverna provar ut storlekar i skolan vid lämpligt tillfälle. Om vårdnadshavare vill komma och prova tillsammans med sina barn kan även detta ske under skoldagen efter kontakt med handledare. Beställningstalongen får eleverna med sig hem i samband med BAS- tiden fredagen den 30/8, alternativt kan en tom talong skrivas ut från hemsidan. Beställningstalongen ska lämnas in senast nästa fredag 6/9. Mer information, tomma talonger, produkter och priser se vår hemsida www.jonsbergska.se Genom att följa nedan länk kommer ni till årets produkter. https://www.stadiumteamsales.se/jonsbergska/elev

Läxor:

Tyska: läxa till måndag v. 36: Text och glosor kapitel 1a. Glosor hittar du på glosor.eu. Inlogg: MarLan. Lyssna också på ljudfilen tillhörande kapitlet på ovningsmastaren.se. Repetera också siffror 1-100. Viel Glück!

Spanska: Text + glosor från Vale 7 - Capítulo 11 till onsdag 4/9. Glosorna finns att tillgå på OneDrive.

Engelska Luisas grupp:
Läsa och kunna översätta texten: Sarah´s e-mail to Jen (sidan10) och tillhörande glosor samt repetera alfabetet på engelska. Läxorna ligger i engelska mappe i OneDrive.

Idh: Orienteringsperioden är nu i full gång. Eleverna ombeds ta med klocka till utomhuslektionerna, för att se till att hinna tillbaka till lektionens slut.

Viktiga datum

Vecka 38
Tisdag: Föräldramöte
Onsdag: Skoljoggen (fm)

Vecka 39
Fredag: Friluftsdag orientering

Vecka 40
Onsdag: Föräldraråd kl.18.00

Vecka 43: Temavecka

Vecka 44: Höstlov

Vecka 47
Onsdag: Föräldraråd kl.18.00

Vecka 50
Måndag: Ordinarie schema
Tisdag - Fredag: Temavecka

Vecka 51
Måndag: Temavecka
Tisdag: Innefotbollsturnering
Onsdag: Julavslutning Matteus kl.15.30 - 17.00

Vecka 34 år 7

Hej!

Nu är första skolveckan i årskurs sju till ända. Vi vill berömma era barn lite extra för deras prestationer på badhusdagen. En lyckad dag för både vuxna och barn. Klass 7B avslutade veckan med att besöka stadsbiblioteket. Övrig tid diskuterades olikheter och eleverna fick även möjlighet att vara med på diverse samarbetsövningar.

Klass 7A gjorde en riktigt fin insats på vandringen! Mycket bra jobbat! Vi som hade äran att få vara med (Per, Lena och Martin) är mäkta imponerade av elevernas prestation. En rolig upplevelse från början till slut.

Nästa vecka på torsdag till fredag vandrar klass 7B tillsammans med Per, Martin och Rebecca. Samling på torsdag 29 augusti klockan 07.30 på skolans övre parkering. Se tidigare utskick för mer information. Klass 7A följer ordinarie schema.

Bokning av utvecklingssamtal

Vi har beslutat att pröva en digital tjänst för bokning av utvecklingssamtalstider den här terminen. Det innebär att ni kommer få ett mejl med en länk där ni kan gå in och välja tider. Detta kommer att ske någon gång under kommande veckor. Håll utkik och bevaka även skräppostmappar (motsvarande).

Digitalisering av skolans café

Vi har glädjen att meddela att Jönsbergska Idrottsskolan är från och med denna termin en kontantfri skola. Med start höstterminen år 2019 kan man nu äntligen betala med kort i cafeterian. Skulle någon inte ha ett betalkortkort i dagsläget så rekommenderar vi att ta kontakt med Er bank, alla banker har idag någon form av bankkort (som dessutom är befriade från årsavgifter) för barn/ungdomar. Vår förhoppning är att digitaliseringen ska effektivisera cafeterian och underlätta för både elever och personal. Vi kommer råda eleverna att ha kortet inlåst i sitt elevskåp under skoldagen och endast ta ut det när det ska användas i cafeterian, påminn gärna om detta hemifrån också. Har ni någon fråga/fundering gällande cafeterian så kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Trevlig helg önskar,
Per, Martin, Rebecca, Sandra och Lena


Viktiga datum

Vecka 38
Tisdag: Föräldramöte
Onsdag: Skoljoggen (fm)

Vecka 39
Fredag: Friluftsdag orientering

Vecka 40
Onsdag: Föräldraråd kl.18.00

Vecka 43: Temavecka

Vecka 44: Höstlov

Vecka 47
Onsdag: Föräldraråd kl.18.00

Vecka 50
Måndag: Ordinarie schema
Tisdag - Fredag: Temavecka

Vecka 51
Måndag: Temavecka
Tisdag: Innefotbollsturnering
Onsdag: Julavslutning Matteus kl.15.30 - 17.00

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg