Sök till Jönsbergska

Vecka 6 år 8

Hej på er.

Skridskor

På fredag eftermiddag 16 februari kommer eleverna i år 8 och år 9 ha möjlighet att åka skridskor. De elever som inte åker är kvar på skolan och har ordinarie lektioner.

JB-natta

Tyvärr måste vi meddela att JB-natta kommer att ställas in.

Föräldramöte

Tisdag 13 februari är det föräldramöte. Vi träffas i matsalen klockan 18.00.

Idrott

På måndag 26 februari har år 8 handbollsturnering mellan klockan 11.00 och 14.00. Lektionerna innan och efter turneringen genomförs som vanligt. Lunch äts klockan 10.30.

Bussar till och från skolan

Senaste nytt om Östgötatrafiken och Norrköpings kommun

Som vi tidigare har informerat om har Östgötatrafiken from 10 december genomfört förändringar i bussturerna 112, 115 och 117 som går till skolan. Förändringarna innebär att bussarna inte längre kör ner till vändslingan på Sprängstensgatan.

Buss 112 kör istället rakt fram mot Vrinnevisjukhuset på Gamla Övägen och 115/117 ner till höger mot Vilbergens centrum i rondellen.

Östgötatrafiken och Norrköpings kommun hänvisar därför alla resande mot Vrinnevipark till hållplatserna Thapperska skolan (112) och Topasen (115 och 117). Efter avstigning hänvisas till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.

Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu planeras att tas bort. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren.

Trots förebyggande arbete och påtryckningar även inför detta läsår i vetskap om fler hyresgäster och utbildningsplatser i fastigheten går beslutet som verkställdes i december i motsatt riktning.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande.

I januari genomfördes ett möte tillsammans med Östgötatrafiken och Norrköpings kommun där den allvarliga situationen och dess konsekvenser diskuterades. Fram tills nästa möte som äger rum i början av mars ska vardera part ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen för de tillresande till fastigheten. Under tiden jobbar vi från skolans håll med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er.

Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever.

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet!
I mars vet vi förhoppnings mer om hur frågan hanteras vidare!

Med vänliga hälsningar
Patrik Jönsson, rektor

Läxa

Spanska (Mias grupp): Mias grupp har i läxa att börja träna inför provet som de har onsdag vecka 9. De skall kunna: kap 16-17 (text + glosor) säga att man ska göra något (futurum) säga att man måste göra något, ord för olika färdmedel samt verbet estar.

Franska: Glosor till måndag vecka 7.

Tyska: Till nästa vecka är läxan att träna på er pjäs. Till varje pjäs finns ljudfiler att lyssna på. Dessa hittar du på OneDrive. Träna tills du känner dig helt säker på dina egna fraser (de som du ska säga). Se också till att du förstår övriga fraser i pjäsen (de som de andra i gruppen säger). Ni kommer få halva måndagens lektions till förberedelser. Redovisningarna sker under resterande del av måndagslektionen samt under onsdagens lektion. Onsdag vecka 10 genomför vi även ett skriftligt prov, som bygger på samma material. Viel Glück!

Prov

Vecka 7: SO. Namngeografi och kartor. 8A onsdag 14 februari och 8B fredag 16 februari.
Vecka 7: Idrott. Träningslära. 8A måndag 12 februari och 8B onsdag 14 februari.
Vecka 9: Svenska. Skrivregler, grammatik och läsförståelse. 8B på onsdag 28 februari och 8A på torsdag 1 mars.
Vecka 9: Hemkunskap. Fredag 2 mars.
Vecka 10: Engelska (Magdas grupp). Tisdag 6 mars.
Vecka 10: Spanska. Onsdag 7 mars.
Vecka 10: Tyska. Onsdag 7 mars.
Vecka 11: Franska.

Viktiga datum under vårterminen

13 februari Föräldramöte klockan 18:00
16 februari skridskor
19-23 februari Sportlov
5 mars Vinterfriluftsdag
8-9 mars Lediga
26-29 mars Temavecka
30 mars-6 april Påsklov
25 april Föräldraråd
30 april-1 maj Lediga
10-11 maj Lediga
18 maj Kolmården
23 maj Friidrottsdag
4-8 juni Temavecka
6 juni Lediga
13 juni Skolavslutning

Trevlig helg,
Annette, Johan, Rebecca och Silvie

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 5 år 8 Vecka 7 år 8 »

Per Blomberg