Sök till Jönsbergska

Vecka 21 år 8

Hej på er.

Temavecka

Vecka 23 är det temavecka igen. Den börjar på måndag 4 juni och avslutas fredag 8 juni. Onsdag 6 juni är det ledigt eftersom det är Sveriges nationaldag. Ett utförligt schema kommer med nästa veckas brev men några saker vet vi redan nu.

På måndagen skulle vi ha provat på golf men det har tyvärr blivit inställt. Vi håller på och planerar om den dagen och det vi gärna vill veta är om samtliga elever har en cykel eller har möjlighet att skaffa fram en cykel.

På torsdagen kommer vi besöka badhuset på förmiddagen. Mer utförligt schema kommer som sagt i nästa veckobrev.

Utvärdering 

Jönsbergska Idrottsskolan sätter alltid eleverna i fokus. För att säkerställa skolans kvalité och målsättning utvärderas verksamheten ständigt. Varje år genomförs en enkätundersökning bland såväl elever, föräldrar som personal. Enkäten undersöker hur varje enskild undersökningsgrupp ser på verksamheten, vad som är bra och vad som bör förbättras. Resultatet av undersökning hjälper skolan att utvecklas, redovisar skolans kvalité, vägleder beslutsfattare, stärker kontakten mellan skolan och hemmet samt bidrar till elevernas delaktighet i verksamheten.

Länk till läsårsutvärdering för vårdnadshavare: https://www.jonsbergska.se/nova2/utvardering_foralder.php

Sista datum för att delta i läsårsutvärdering för vårdnadshavare är tisdagen den 12 juni. Tack för din medverkan!


Prov

Vecka 22:

Tyska: På måndag fortsätter vi med resterande delar av skriftligt prov. Under veckan fortsätter vi även med muntliga test för dem som inte hunnit med det. Se ABB och förra veckans veckobrev för mer information. Lycka till!

Onsdag 30 maj är det prov i matematik kapitel 5, sannolikhet och statistik.

Muntliga redovisningar i Silvies engelskagrupp.

Viktiga datum under vårterminen

4-8 juni Temavecka
6 juni Lediga
13 juni Skolavslutning klockan 11.00-12.30 i Matteus kyrka
20 augusti Nästa läsår börjar klockan 10.00 med upprop

Trevlig helg
Annette, Johan, Rebecca och Silvie

Senast ändrad 2018-05-25
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 20 år 8 Vecka 22 år 8 »

Per Blomberg