Sök till Jönsbergska

Vecka 6 år 9

Hej kära elever och föräldrar!

Nu är vi snart inne på sista veckan innan lovet, en del prov kvarstår men även en del schemabrytande aktiviteter kommer vecka 7 innehålla. Vecka 8 njuter vi av lite ledighet och vilar upp oss.

Vecka 7

Onsdag

Handbollsturnering

På onsdagen har år 9 handbollsturnering, de starta med idrott som vanligt och fortsätter spela på No/So fram till ca 10.20, därefter dusch och So för A (datasalen) samt No för B. Prov i matte.

Torsdag

Skol-SM basket - killar
På torsdagen är de skol-SM för pojkar i Stadium arena, vi kommer tillsammans åka bort efter mattelektionen. Vi avslutar dagen där.

Fredag

Sovmorgon och Skridskodag

Idrotten är inställd pga. av handbollsturnering för år 7 - år 9 får sovmorgon till kl. 9.30 På eftermiddagen åker vi skridiskor. Moderna språk och basen faller bort. Denna aktivitet är frivillig för de som vill och har tillgång till skridskor. De andra kommer vara kvar på skolan och jobba med skolarbete. Prov i spanska och franska.

Vecka 10

Måndagen den 5 mars åker år 4-8 till Romme, år 9 har lektioner i skolan mellan 8.30-14.30 (Katja, Simon och Ewa är på plats). Lunch serveras i skolan. År 9 kommer däremot vara komplediga fredagen den 20 april efter Idre. Idre v.16, söndag-torsdag 15-19 april gäller år 9.

Information från styrelsen

Senaste nytt om Östgötatrafiken och Norrköpings kommun

Som vi tidigare har informerat om har Östgötatrafiken from 10 december genomfört förändringar i bussturerna 112, 115 och 117 som går till skolan. Förändringarna innebär att bussarna inte längre kör ner till vändslingan på Sprängstensgatan.

Buss 112 kör istället rakt fram mot Vrinnevisjukhuset på Gamla Övägen och 115/117 ner till höger mot Vilbergens centrum i rondellen.

Östgötatrafiken och Norrköpings kommun hänvisar därför alla resande mot Vrinnevipark till hållplatserna Thapperska skolan (112) och Topasen (115 och 117). Efter avstigning hänvisas till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.

Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu planeras att tas bort. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren.

Trots förebyggande arbete och påtryckningar även inför detta läsår i vetskap om fler hyresgäster och utbildningsplatser i fastigheten går beslutet som verkställdes i december i motsatt riktning.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande.

I januari genomfördes ett möte tillsammans med Östgötatrafiken och Norrköpings kommun där den allvarliga situationen och dess konsekvenser diskuterades. Fram tills nästa möte som äger rum i början av mars ska vardera part ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen för de tillresande till fastigheten. Under tiden jobbar vi från skolans håll med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er.

Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever.

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet!
I mars vet vi förhoppnings mer om hur frågan hanteras vidare!
Med vänliga hälsningar, Patrik Jönsson

Information från SYV

Den 15 januari öppnar www.gymnasiestudera.se för ansökan till gymnasiet. Under den här veckan får samtliga elever hem inloggningsuppgifter. Skulle de inte dyka upp tar ni kontakt med mig. Ni har fram till 15 februari på er att göra ansökan. Glöm inte att tryck på spara för att er ansökan ska registreras. Kvittensen skrivs ut och undertecknas av eleven och lämnas därefter till mig.

De elever som har anmält sig till prova-på-dagarna på olika gymnasieprogram är nu anmälda till respektive skola. Vid dessa besök kommer eleven missa den ordinarie undervisningen. Det ligger på eleven att ta igen det den missar. Från skolan erbjuder vi stugtid med lärare som ett alternativ men att arbeta hemma är även det en möjlighet. Schemat för besöken sätts upp i cafét.

OBS! De elever som vill prova på Curt Nicolin gör anmälan själva på deras hemsida www.cng.se.

Har ni några frågor är det bara att ni hör av er. Vänliga hälsningar Johan Larsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Viktiga provdatum

Matematik- prov v. 7 onsdag 14/2 gäller alla.
Spanska- prov v.7 fredag 16/2 gäller båda spanska grupperna.
Franska- prov v.7 fredag 16/2 gäller franska gruppen.

Läxor

Franska

Franska för nästa vecka:
"Skriftligt prov på fredag - *Kap 3A+B text, glosor, phrases utiles.
*Verb -er, -ir, -re i présent, passé composé samt futur proche.
*Oregelbundna verb: Vouloir (vilja), ouvrir
(öppna), faire (göra), croire (tro), boire (dricka), dire (säga), conduire (köra), lire (läsa), écrire (skriva), savoir (veta), prendre (ta), voir (se), aller. i présent, passé composé samt futur proche. *Reflexiva verb i presens.".

Trevlig helg!
Simon, Joel T, Therese, Katja och Ewa

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 5 år 9 Vecka 7 år 9 »

Per Blomberg