Sök till Jönsbergska

Vecka 42 år 9

Hej på er.

Gymnasieval

Hoppas ni besökte gymnasiemässan förra helgen och fick bra information om era framtida studieval.

Information har kommit gällande prova-på-dagarna. Vid detta års gymnasieantagning får eleverna prova på gymnasieskolornas program under vecka 48 och 49. Anmälan till dessa program görs till Johan per mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller lämna en lapp när ni är tillbaka från PRAO och lov. Sista dag för anmälan är torsdag 8 november. I anmälan ska ni ange vilket program och vilken skola ni vill besöka. Era val ska även rangordnas från 1 (det ni helst vill besöka) till 4. Ni får göra maximalt fyra val och kommer att få göra två besök.

Exempel på hur anmälan till Johan kan se ut:
Namn: Anders Nilsson 9A
1. Natur Hagagymnasiet
2. El Ebersteinska
3. Samhäll Kunskapsgymnasiet
4. Ekonomi Kungsgård

Har ni frågor om prova-på-dagarna tar ni kontakt med Johan.

PRAO

Uppgiften ska lämnas in i pappersform senast fredag 9 november till Silvie. Är ni intresserade av sommarjobb kan det vara aktuellt att be om ett omdöme från PRAO-platsen.

Information till er som åker buss till skolan på morgonen:

Som ni känner till har vi under en lång tid arbetat med frågan om Östgötatrafikens beslut att flytta busshållplatsen för tillresande till fastigheten. Den tidigare vändslingan nere på Sprängstensgatan används tyvärr inte längre. Istället stannar bussen på Gamla Övägen och släpper av eleverna på ”fel sida av vägen”. Fler tillresande går efter avstigning, i vägrenen mot fastigheten. Beslutet att använda vägrenen är en stor trafikrisk både för gående och bilister. Efter avstigning hänvisas berörda till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.

Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bl.a. skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu inte används längre. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren. Trots förebyggande arbete och påtryckningar går besluten nu tyvärr mot en förvärrad trafiksituation ur säkerhetssynpunkt.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande. Östgötatrafiken har i och med påtryckningar satt in fler turer och Tekniska kontoret har gjort justeringar vid hållplatsen, för att försvåra för passagerare att använda vägrenen eller korsa Gamla Övägen. Förändringarna är däremot långt ifrån tillräckliga!

Vid det senaste mötet med berörda parter under våren beslutades om en utvärdering av utförda åtgärder till hösten. Vi jobbar därför nu med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er. Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever. Vi bifogar länkar till Östgötatrafiken och Tekniska kontorets felanmälan. Fyll gärna i dessa länkar, hjälp oss att mobilisera och skapa opinion i frågan om en trygg resväg till skolan!

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet! Vi återkommer när vi vet mer om hur frågan hanteras vidare!

Länk till Östgötatrafikens felanmälan:
https://www.ostgotatrafiken.se/kundservice/kontakta-oss/skriv-till-oss/lamna-synpunkt/

Länk till Tekniska kontorets felanmälan:
https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/1/TKSTD

Med vänlig hälsning och trevlig helg, Patrik Jönsson, rektor

Läxa

Engelska (Silvies grupp): Till vecka 45 är det läxa på oregelbundna verb. Finns på OneDrive. Moderna språk, tyska: Läxa under praoperioden är att detaljplanera kommande skrivuppgift. Instruktioner för hur arbetet ska planeras delades ut i pappersform under onsdagen v. 41. Instruktionerna finns också delat på OneDrive, i en mapp med namnet "Meine Reise nach Berlin". Planeringen ska delas med Langer på OneDrive innan vecka 45, men helst innan höstlovet. Viel Glück!

Moderna språk, spanska (Luisas grupp): Läsa klart spanskaboken under PRAO:n. Förhör efter lovet.

Moderna språk, spanska (Tapias grupp): Läsa klart spanskaboken under PRAO:n. Förhör efter lovet.

Prov

Mu: Komplettering av musikprovet för 9B genomförs tisdag 6 november på stugtid.

SO: 9B torsdag 8 november och 9A fredag 9 november. Eleverna har fått information om provet och det finns även på OneDrive.

SO: 9B torsdag 22 november och 9A fredag 23 november.

Viktiga datum under höstterminen

Vecka 43 – PRAO
Vecka 44 – Höstlov
21 november – Föräldraråd
11-14 december – Temavecka
13 december – Lucia och rörelseverk
18 december – Innefotbollsturnering
19 december – Julavslutning i Matteus kyrka

Trevlig helg
Annette, Johan, Rebecca, Sandra och Silvie

Senast ändrad 2018-10-19
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 41 år 9 Vecka 43 år 9 »

Per Blomberg