Skoljoggen 16 september

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”Barn på flykt” och loppet genomförs för 38:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bankgiro 901-1263 eller via Swish 123 901 1263 (mottagare: Skoljoggen och avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan).

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en cirka sex kilometer snitslad bana i Vrinneviskogen. Innan löpningen värmer vi upp tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta klockan 07.30 i skolans entré). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker vid skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande tider för skoldagen gäller (d.v.s. skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs):

År fyra samlas klockan 08.45 och startar klockan 09.00.
År fem samlas klockan 09.00 och startar klockan 09.15.
År sex samlas klockan 09.15 och startar klockan 09.30.
År sju samlas klockan 09.30 och startar klockan 09.45.
År åtta samlas klockan 09.45 och startar klockan 10.00.
År nio samlas klockan 10.00 och startar klockan 10.15.

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan.

Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs.

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar något i omklädningsrummen.

Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema (fr.o.m klockan 11.50). Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen.

0 Shares:
Du kan även uppskatta