Läs mer

Var är provschemat?

Letar du efter provschemat för just din årskurs? Gå in under årskurser i menyn. Välj sedan vilken årskurs…
Läs mer

Renovering pågår

Under höstterminen år 2019, har delar av Jönsbergska Idrottsskolan renoverats i olika etapper, både i samband med prao…
Läs mer

Vinst i skol-SM

Jönsbergska är vidare i gruppspelet! Efter en gedigen insats från hela laget lyckades Jönsbergska ta sig vidare från…
Läs mer

Ledighet

Vad gäller för eventuella ledigheter? Hur gör jag för att ansöka om ledighet? Hur prövas ärendet? Läs vidare.…
Läs mer

Rörelse och hälsa

I dagens samhälle har alltför många av oss en passiv livsstil. De flesta har varken vanorna, färdigheterna eller…
Läs mer

Arbetssätt

Skolans arbetssätt är individrelaterat och kunskapssökande. Detta innebär att vi vill bemöta varje elev utifrån sin utvecklingsnivå och…
Läs mer

Läsning

Jönsbergska Idrottsskolan tycker att läsning är ett mycket viktigt redskap i skolan men även utanför skolan och när…
Läs mer

Åtgärdsplan

Hur arbetar Jönsbergska vid särskilda händelser? Det kan till exempel handla om konflikthantering eller motsvarande händelser i skolans…
Läs mer

Sjukanmälan

Ring 011 - 28 67 00. Ring varje dag som eleven är frånvarande. Från och med läsåret 2016-2017…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…