Läs mer

Sjukanmälan

Ring 011 - 28 67 00. Ring varje dag som eleven är frånvarande. Från och med läsåret 2016-2017…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…
Läs mer

Vecka 48 – år 6

Hej! Veckorna rusar förbi och vi närmar oss julen med stormsteg. Dessförinnan har vi däremot en del skolarbete…
Läs mer

IT-struktur Jönsbergska

Mejl, OneDrive och officeprogrammen Skolan har en egen portal i Office365. Där finns en personlig mejl som är…
Läs mer

Vecka 48 – år 4

Nu närmar det sig jul. Bara några veckor kvar. Juldisco 9B anordnar juldisco får år 4-6 fredag 6…