Renovering pågår

Under höstterminen år 2019, har delar av Jönsbergska Idrottsskolan renoverats i olika etapper, både i samband med prao och lov men även under tiden ordinarie verksamhet har pågått. Renoveringen kommer att fortskrida enligt samma upplägg under vårterminen och under sommarlovet år 2020.

Se några exempel på bilder nedan. Det är bilder på ett av klassrummen, ett grupprum och en bild från skolans korridorer. Mer bilder kommer under terminen. Håll utkik!

Ett av skolans klassrum.
Ett grupprum.
0 Shares:
Du kan även uppskatta