Kallelse till upprop höstterminen 2023

Hej alla glada elever och vårdnadshavare!                         

Hoppas du har haft en skön och behaglig sommar sedan vi sågs sist. Vi närmar oss med raska steg skolstarten hösten 2023 på Jönsbergska Idrottsskolan och vi arbetar just nu för fullt med att göra ditt kommande läsår så minnesvärt och så bra som möjligt hos oss! Nedan följer övergripande information om den första skolveckan hösten 2023. Mer detaljerad information kring respektive aktivitet lämnas vid uppropet. Ett överskådligt schema finner du längst ned i dokumentet.

Uppropet höstterminen 2023 äger rum måndagen den 14 augusti klockan 10.00. Handledare och basgruppindelning kommer då att presenteras. Dagen slutar cirka klockan 12.30, ingen skollunch serveras. Glöm inte att ta med egna inneskor eller tofflor denna dag. (Om du inte kan närvara ta kontakt med dina handledare på skolan snarast, eller skicka ett mejl innehållande namn och gällande årskurs till eva.schwartz@jonsbergska.se)

Tisdagen den 15 augusti startar Jönsbergska Idrottsskolan sin ”försäsongsträning”. Denna skoldag börjar med samling klockan 10.00 på badhuset (år 4 undantaget). Innehållet fokuserar på samarbete och sammanhållning, skollunch serveras och dagen avslutas cirka klockan 15.00 på badhuset. År 4 samlas på skolan klockan 09.00 och slutar på skolan cirka klockan 15.30 efter gemensam promenad tillbaka, alternativt nere vid badhuset cirka klockan 15.00. Om eleverna i år 4 vill sluta redan nere vid badhuset, krävs att ett skriftligt godkännande från vårdnadshavare lämnas in under dagen. 

Onsdagen den 16 augusti börjar skoldagen klockan 9.00 för samtliga årskurser. År 4, år 7, klass 8b och år 9 avslutar sin skoldag klockan 14.00. Skollunch serveras! År 5 och 6 har efter skoldagens slut övernattning med försäsongsdisco och diverse kringarrangemang på skolan till torsdagen. Skolan bjuder på hamburgergrillning under kvällen och frukost på skolan innan städning och hemgång cirka klockan 10.00 på torsdagsmorgon. 

Klass 8a samlas klockan 08.30 på skolans nedre parkering på onsdagsmorgonen för avresa till årets paddlingsaktivitet som pågår till fredagen. Beräknad återkomst till skolan cirka klockan 12.00 på fredagen. (År 8b gör samma resa onsdag 23/8 – fredag 25/8 veckan därpå). 

Torsdagen den 17 augusti vaknar eleverna i år 5 – 6 upp på skolan för att äta frukost, städa och därefter gå hem cirka klockan 10.00. Alla nya fyror samlas på skolans nedre parkering vid posten klockan 09.00, för avfärd till ”försäsongslägret”. Skolan är tacksam om några mammor och pappor kan hjälpa till med skjuts. Om ni har möjlighet att ställa upp med att skjutsa/hämta, skicka ett mail till alex.tapia@jonsbergska.se (anmäl antal möjliga platser och vilken elev som ärendet gäller, vi återkommer med exakt körschema under den första skolveckan i höst). På schemat för dagarna står aktiviteter och samarbete i olika former. Övernattning sker natten till fredag och beräknad hemkomst är cirka klockan 11.00 på fredagen. Medtag liggunderlag, sovsäck, kudde, hygienartiklar, ombyteskläder, handduk och badkläder samt lättare matsäck (skolan står för skollunch, hamburger grillning samt frukost). Eventuell specialkost meddelas till alex.tapia@jonsbergska.se

Klass 7a samlas på torsdagsmorgonen klockan 08.30 på skolans nedre parkering för avresa till årets vandringsaktivitet. Eleverna beräknas åter på skolan cirka klockan 15.00 på fredagen. (Klass 7b gör samma resa måndag 21/8 – tisdag 22/8 veckan därpå).  År 7b, 8b och år 9 börjar sin skoldag klockan 09.00 och slutar klockan 14.00. Skollunch serveras. 

Fredagen den 18 augusti har eleverna i år 5, år 6, klass 7b, 8b och 9 skoldag mellan klockan 09.00 – 14.00, aktivitet och program meddelas senare. Eleverna i år 4 beräknas vara tillbaka på skolan cirka klockan 11.00, eleverna i klass 7a cirka klockan 15.00 och eleverna i klass 8b cirka klockan 12.00.

Från och med måndagen den 21 augusti läser vi enligt ordinarie schema (delas ut under första skolveckan).

Se till att ta vara på sommarlovet, i höst börjar allvaret! Välkommen till ett nytt och spännande läsår på Jönsbergska Idrottsskolan!

Med vänliga hälsningar, Jönsbergska Idrottsskolans styrelse med personal

0 Shares:
Du kan även uppskatta